Bảo trì đường truyền mạng tại Viettel IDC Bình Dương

Kính gửi quý khách hàng,

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đường truyền mạng tại các máy chủ của AZDIGI đặt tại Trung tâm dữ liệu Viettel IDC – Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo lịch bảo trì đường truyền như sau:

  • Thời gian bảo trì: 00h00p đến 01h00p ngày 11/06/2017
  • Nội dung bảo trì: Khắc phục một số lỗi đường truyền
  • Thời gian downtime: Từ 30 – 40 phút
  • Các máy chủ ảnh hưởng: Tất cả dịch vụ KVM VPS và SSD Hosting Tiêu Chuẩn h3.azdigi.com, h6.azdigi.com

Việc bảo trì đường truyền là bắt buộc nhằm để đảm bảo hệ thống đường truyền luôn hoạt động ổn định. Do vậy AZDIGI mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.

AZDIGI trân trọng thông báo.