Home AZDIGI GuideDomain How to announce a domain name with the Ministry of Information & Communications

How to announce a domain name with the Ministry of Information & Communications

by Thạch Phạm

According to the new regulations of the Ministry of Information and Communications, individuals/businesses using international domain names (.com, .net, .org, .info, .shop,…) in Vietnam will need to notify domain name information. Delay in reporting or not reporting may be penalized according to the following provisions:

– A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for registering international domain names without complying with the regulations of the Ministry of Information and Communications; using international domain names without notifying or notifying missing or incorrect information or changing information without notifying the Ministry of Information and Communications (Details are specified in Article 41).

– A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for the following acts: An international domain name registrar in Vietnam do not guide organizations and individuals registering to use international domain names to notify the Ministry of Information and Communications of information in the network environment as prescribed; An international domain name registrar in Vietnam does not report the update of the list of international domain names under its management to the Ministry of Information and Communications through the network environment in accordance with regulations on management and use of resources. Internet; Providing international domain name registration services in Vietnam but not as an enterprise established under Vietnamese law (Details are specified in Article 42).

Khuyến mãi Black Friday

Thus, it is necessary to declare domain name information with the Ministry of Industry and Trade & Communications as well as to ensure compliance with the law.

In this article, AZDIGI will guide you to announce international domain names in just 5 minutes.

First, you access the link https://thongbaotenmien.vn/thongbaomoi.xhtml => enter the domain name to be notified to conduct the check.

screenshot 2022 12 14 09.58.05@2x 1

If the domain name has not been declared, there will be a notice to declare as below:

screenshot 2022 12 14 09.58.53@2x

And proceed to enter the full information of the individual or organization using the domain name and click Done. In the Registrar section, you choose AZDIGI.

screenshot 2022 12 14 10.00.50@2x

So you have successfully informed the domain name with the Ministry of Information & Communications.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign