Home AZDIGI GuideDomain How to change domain nameservers at AZDIGI

How to change domain nameservers at AZDIGI

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

When you buy a domain name at AZDIGI, you have full control over DNS records or edit the nameserver address pointing to another server. In this tutorial, AZDIGI will show you how to change the Nameserver address of a domain name.

First, you access AZDIGI’s service management page at https://my.azdigi.com/clientarea.php and log in with the account created when registering for the service.

Next, go to the Domains section.

screenshot 2022 12 14 09.44.13@2x

And select your domain name to change Nameserver, click the drop-down button and select Change Nameserver.

screenshot 2022 12 14 09.46.24@2x

Then you select Use custom DNS and enter the Nameserver address to point to.

screenshot 2022 12 14 09.51.15@2x

Once the Nameserver editing is complete, you will need to wait for the domain name to be fully updated, and the wait may take several tens of minutes or hours.

Nameserver address of AZDIGI

AZ Pro Hosting, Business Hosting, Premium Business Hosting, Turbo Business Hosting, Turbo Cloud Hosting, Unlimited Hosting services.

  • ns3.azdigi.com
  • ns4.azdigi.com

SEO Hosting

SEO Hosting service using DirectAdmin will use the following pair of separate nameservers:

  • ns1-seohosting.azdigi.com
  • ns2-seohosting.azdigi.com

Reseller Hosting

To point the domain names to the Reseller Hosting server, you use the nameserver pair below:

  • ns1-rsh.azdigi.com
  • ns2-rsh.azdigi.com
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign