Home AZDIGI GuideEmail Hosting Pro Mail Hosting: How to change the password of your email hosting account

Pro Mail Hosting: How to change the password of your email hosting account

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In today’s article, AZDIGI will show you to change the password of your email account.

You access Email Accounts as shown below:

CleanShot 2020 06 26 at 09.31.10

At the interface below, select the account to change the Password. Then click Edit to change.

CleanShot 2020 06 27 at 08.23.24

Method 2: Change in the cPanel interface

This way will help you change your email account password when you have forgotten the login password of that mail account.

You log in to the service administrator in my.azdigi.com

Click Services => My Services => select the corresponding mail service.

Note: If you use the free email with your hosting, you also need to log in to the cPanel of your respective hosting package.

Screen Shot 2020 08 26 at 08.48.55

Next, you select the cPanel icon as shown below:

dotrungquan 2020 07 23 at 10.59.37

At the cPanel interface, go to the EMAIL section and select Email Accounts.

dotrungquan 2020 07 23 at 11.00.47

After entering the interface to manage mail accounts, select the account to change the password => selectManage

Screenshot 2020 12 30 at 13.31.09

In the password change section, enter a new password in the New Passwd box, AZDIGI recommends you set a password of high complexity to be safe for security.

Screenshot 2020 12 30 at 13.32.08

After entering, scroll down and click on Update Email Settings to apply the changes.

Screenshot 2020 12 30 at 13.32.39 1

To refer to the documentation for using mail, you can access the Pro Mail Hosting Guide at the link below:

  • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: You can use your email to register for the service and send it directly to: support@azdigi.com
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign