Home AZDIGI GuideEmail Hosting Pro Mail Hosting: How to login to WebMail

Pro Mail Hosting: How to login to WebMail

by Thạch Phạm

After you have completed creating a mail account, next to using email hosting, AZDIGI will guide you to login mail directly on Webmail.

Webmail means you will use mail directly in the web interface without having to log in by 3rd party tools like Outlook, Gmail…

Login directly from the service admin page

You log in to https://my.azdigi.com/clientarea.php and go to the email service.

In the One Click Login section, click on Webmail as shown below to access Webmail.

You enter the email account and password created earlier to log in.

Note: You must enter the full email created, including:

  • User: user@mydomain
  • Pass: Password created

The friendly webmail interface helps you send and manage email more efficiently.

The friendly webmail interface helps you send and manage emails more efficiently. To refer to the documentation for using mail, you can access the Pro Mail Hosting Guide at the link below:

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: You can use your email to register for the service and send it directly to: support@azdigi.com
Đánh giá

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign