Home AZDIGI GuideEmail Hosting Pro Mail Hosting: How to use Autoresponders on Pro Mail Hosting

Pro Mail Hosting: How to use Autoresponders on Pro Mail Hosting

by Thạch Phạm

The Autoresponders function is helpful to help you set up an auto-reply to emails when mail arrives. To use it, you do the following:

Step 1: At Email Management, click Autoresponders as shown below:

Next, click Create Autoresponders.

Step 2: Enter the Autoresponder configuration information

You enter the configuration information as follows:

  • From: Enter the email to reply
  • Message: Enter the content of the message to be Autoresponder
  • CC Recipient: You can enter an additional mail account to perform CC.

Once setup is complete, Autoresponders will be up and running immediately. Below is an illustration I set it up:

So AZDIGI has shown you to complete the Autoresponders mail configuration.

To refer to the documentation for using mail, you can access the Pro Mail Hosting Guide at the link below:

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: You can use your email to register for the service and send it directly to: support@azdigi.com

Đánh giá

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign