Home AZDIGI GuideHosting How to restore Hosting data with JetBackup

How to restore Hosting data with JetBackup

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Currently, all AZDIGI Hosting services support automatic data backup every day, divided into 7 different versions corresponding to the last 7 days. In this article, AZDIGI will show you how to restore data of the entire host package or part of the data on Hosting services using AZDIGI’s cPanel.

restore data

Full data restoration means restoring the data to be restored at the corresponding backup time. At AZDIGI, you can restore dât the corresponding data with the following functions:

  • Full Account Backups: Restore all data on the hosting package including File Manager, MySQL Databases, Email, DNS Zone, SSL certificate. When using this mode, the account will be temporarily locked during the data recovery period, so the website will be downtime.
  • File Backups: File data restore at File Manager.
  • Database Backups: Restore database data.
  • Email Backups: Restore email data.
  • SSL Cert Backups: Restore SSL certificate data.
CleanShot 2020 10 22 at 14.12.25
CleanShot 2020 10 22 at 14.13.45
CleanShot 2020 10 22 at 14.16.20
CleanShot 2020 10 22 at 14.15.29

You access the area to restore data in cPanel. Next, select the backup of the corresponding date to restore and click Restore. Then tick the confirmation mark and press the Restore button. Next, you access the Queue section to see the backup process.

Download backup

You also choose data to download at cPanel. Then select the backup at the time to download and press Generate Download.

CleanShot 2020 10 22 at 14.18.26

Continue to the Queue section at cPanel to see the download creation process. After the system has finished creating, you can press the Download Backup button to download.

CleanShot 2020 10 22 at 14.49.35

After the download is complete, delete the file from your hosting to free up space. To delete, go to File Manager => Show hidden files and go to .jbm/download to delete.

CleanShot 2020 10 22 at 14.50.14

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign