Home AZDIGI GuideHosting How to Unlock Blocked IP on Hosting

How to Unlock Blocked IP on Hosting

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Currently, all Hosting servers at AZDIGI are set up with firewall software to block IP when detecting abnormal access, such as blocking IP when logging in wrongly 5 times into cPanel, FTP, Email,… to reduce the risk of password detection for users.

If you cannot access the Hosting server without any notice, it is possible that your IP has been blocked on the Hosting system. Currently, AZDIGI has integrated an IP checker and self-unblocking tool at https://my.azdigi.com so you can check and unlock your IP.

Note: If your computer’s IP is blocked from the Hosting server, then after logging in to https://my.azdigi.com, your IP will be automatically unlocked.

First, access your Hosting service at https://my.azdigi.com => Services => My Services.

CleanShot 2020 06 25 at 15.33.02

Next, select the service to unlock the IP.

CleanShot 2020 06 25 at 15.33.27

After selecting the service, you choose IP Unban Center to enter the IP check and unlock interface.

CleanShot 2020 06 25 at 15.33.44

This section will display the services, you select the service to check IP => click on the lock in the right corner.

CleanShot 2020 06 25 at 15.34.36

Click Check to see if your IP is locked

CleanShot 2020 06 25 at 15.35.25

If this IP is in the blocked list on the server, the system will display a red message with the reason for it to be blocked as shown below, you can press the Unban button to unblock this IP.

azdigi unblockip 4

After Unban, you will be able to access the server with the unlocked IP immediately.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign