Home AZDIGI Guide How to add Contacts/Sub-Accounts to AZDIGI’s account

How to add Contacts/Sub-Accounts to AZDIGI’s account

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In this article, AZDIGI will guide you through adding one or more contact accounts (Contact/Sub-Account) to your main customer account. And you can customize the permissions for the added accounts according to the permissions set by AZDIGI. This function is very useful when adding multiple accounts to support the process of working and communicating with AZDIGI without going through the main email.

To add Contact/Sub-Account, do the following:

Login to the customer page

You click on +New Contact to add a contact account.

chrome iWYrXHE7Qv

Add new account

  • On this screen, you enter the contact account information you need to add:
chrome dre54g64PB

The interface below displays the permissions for the new account, depending on the permissions you want to assign to the contact/sub-account, which ticks accordingly. After you’ve finished selecting, enter the password for that account and Save it to complete.

chrome tw6iqYNn9Q

After adding a contact/sub-account, you can use this account to log in to the service management page to perform operations.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign