Home Uncategorized How to configure Aliases on cPanel

How to configure Aliases on cPanel

by
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

What is Alias?

Alias, aka Parked domain, allows us to run a website on many different domains. Alias is a different domain from the main domain but has the same directory structure as the main domain.

  • For example, I have a domain name azdigi.com and I create an Alias azdigi.vn

After creating an alias, go to azdigi.vn or azdigi.com, you will get the same content in both domains.

Step 1: Point the domain name to cPanel hosting

For Alias to succeed, you need to point that domain to the host’s server IP, then when Alias is complete, it will take effect.

Step 2: How to configure Aliases

First, log in to the cPanel management page and go to DOMAINS => Click Aliases

  • In the Create a New Alias section, enter the domain name in the Domain box.

chrome EaZqaPRUvj

Click Add Domain

chrome vw9SvyyB8N

After Alias is complete, you need to add the following to the wp-config.php file on the main website. If you don’t add this content, then when the user accesses the domain Aliases will automatically redirect to the main domain similar to the domain redirect feature.

define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
  • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: You can use your email to register for the service and send it directly to: support@azdigi.com
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign