Home Tool How to check the IP of the website and the provider

How to check the IP of the website and the provider

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Many customers use the service at AZDIGI need a document to check which IP the website is pointing to and which provider that IP belongs to. So this article, AZDIGI will guide you to check IP by 2 popular online tools that AZDIGI technicians use daily to support customers.

Check the website’s IP

To check the IP address of the website, you can use the DNSWatch tool for the fastest check.

Go to the website above and enter your domain name, select type A and click Resolve. Next, the website will display the website’s IP address as shown below.

If no results are displayed, it means that the domain has not been pointed to, or the domain is temporarily locked, the Nameserver has not been updated…

chrome OXKaXOWoMh

Check provider

After determining the IP, you can check this IP address owner information to determine the hosting service provider, by going through the Info section and entering the obtained IP address.

Here you see the ISP/Organization section and you will see the service provider information.

chrome QsluHLOtRM

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign