Home Technology How to remove an email account on Outlook

How to remove an email account on Outlook

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In previous articles, AZDIGI showed you how to install and configure the Pro Mail Hosting service email at AZDIGI into Outlook, so in this article, AZDIGI will guide you on how to delete an email account from Outlook with just a few simple steps, please follow along.

Implementation guide

Step 1: Access Account Information.

deleteout1

Step 2: Access Account Settings

deleteout2

Step 3: Create a local storage account

At the interface below, select the Email to delete (1) and click Remove (2).

deleteout3

If the system allows deletion, you continue in Step 4 and if the system displays a message as shown below, it means that the system warns when you need to delete information related to email, contact, or calendar…, you need to create a local account to save the above information.

deleteout4 1

To create a local data storage account, click on the Data Files tab (1) => select Add (2).

deleteout5

The system will automatically create a local file named My Outlook Data File.pst => click OK.

deleteout6

After creating, the file will display with the path as below:

deleteout7

Step 4: Remove email account

Now, go back to the E-mail tab and delete it, select the email you want to delete (1) => Remove (2) => Yes (3) to confirm that you have agreed to delete all data.

deleteout8

After successful deletion, you may find that the email is no longer displayed in the list.

deleteout9

Summary

So in this article, AZDIGI has shown you how to delete an Email account on Outlook with a few simple steps. In the next articles, AZDIGI will guide you through adding some Outlook tips to manage your email better. If you find the article helpful, please share it widely.

Wishing you success!

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign