Home AZDIGI Guide Instructions for requesting a VAT invoice

Instructions for requesting a VAT invoice

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Because there are currently many cases where customers register for services with incorrect company information, leading to many incorrect invoices, so customers who need to receive VAT invoices can send request to receive a VAT invoice within 7 days after the service is activated.

To request receipt of an invoice, please visit the link http://azdigi.co/yeucauhoadonvat and fill in the information you need to issue an invoice.

Immediately after you submit your information, AZDIGI will receive and check it, issue an invoice, and send it via email.

Customers must request to issue invoices within 07 days, and if the invoices after 7 days are not the receiver, AZDIGI will export as customers without needing receipt of the VAT invoice.

Note when entering information:

  • You need to enter the full company name.
  • You need to enter the correct company tax code.
  • You need to enter the correct service invoice number at AZDIGI, the service invoice number you can see in the email or https://my.azdigi.com.

If you need assistance regarding invoicing, please contact us via email at billing@azdigi.com or hotline at 028 888 24768 (press 1) during work time, or by phone number 0903982768.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign