Home Linux ServerWeb Server How to install default WordPress with WordOps

How to install default WordPress with WordOps

by Thạch Phạm

You can quickly create a new WordPress website with full customization options such as cache through a single command line.

Có thể bạn sẽ thích

Command to create default WordPress website

wo site create domain.com --wp

Some commands to make changes after default setting

  • --wpfc: Install WordPress with Nginx fastcgi_cache
  • --wpredis: Install WordPress with Redis Cache
  • --le: Set up a website with free Let’s Encrypt SSL
  • --php73: Setting up a website with PHP 7.3
  • --user=…: Set up a website admin user
  • --pass=…: Set up website admin password

And to do it, you need to enter the command:

wo site update [domain .com] 

To review the information of a website, you enter the command:

wo site info domain.com

The result will be as follows:

root@wordops:~# wo site info domain.com 
Information about domain.com (domain): 
Nginx configuration wp basic (enabled) 
PHP Version 7.2 
SSL disabled 
access_log /var/www/domain.com/logs/access.log 
error_log /var/www/domain.com/logs/error.log 
Webroot /var/www/domain.com 
DB_NAME domain_com_L2Zl0SPD DB_USER 
domain DB_PASS kNu3ZPMQdMXVZ64j3qpWE4S

So you have successfully installed the default WordPress with WordOps, follow AZDIGI’s Blog to update the latest posts!

Đánh giá

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign