Home WebServer PanelaaPanel How to optimize MySQL on aaPanel

How to optimize MySQL on aaPanel

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In the features of aaPanel, there is a very useful feature to optimize VPS, which is the feature of self-configuring MySQL to match the RAM capacity of the VPS.

To use this feature, select MySQL (or MariaDB) in the Software section on the Dashboard.

aapanel mysql optimize

Next, select the Optimization section.

aapanel mysql optimize 2@2x

In this section, you choose the Optimization plan in the configuration corresponding to the amount of RAM available on the VPS. For example, if my VPS has 4GB of RAM, I will choose 4GB.

aapanel mysql optimization 3@2x

After selecting, click Save and Restart mysqld service.

So you have completed optimizing the MySQL configuration on aaPanel and your VPS will take full advantage of the power of operating MySQL to help the website execute queries more smoothly. Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign