Home WebServer PanelcPanel How to delete Addon Domain on cPanel

How to delete Addon Domain on cPanel

by Thạch Phạm

In today’s article, AZDIGI would like to guide you to remove the domain from cPanel Hosting. Note: you can only delete addon domains. The main domain cannot be deleted and if you want to change the main domain, you need to contact Technical Department for support.

Note: On cPanel, when deleting a domain, your data is still intact and not lost.

Step 1: Access the Domain section on cPanel

First, you need to log in to cPanel. Next, click Domains. If you have forgotten the cPanel password, you can reset it according to the instruction below:

Khuyến mãi Black Friday
chrome aJ4TwfBVnA

Step 2: Choose the domain to delete

After entering the interface of domains. Choose the domain you need to delete and click Manage

anh 44

Next, you press the Remove Domain button to delete.

anh 45

The system will appear a message asking if you agree to delete. If you agree to delete, choose Yes, Remove This Domain. If you don’t want to delete it, select Cancel to cancel the order.

anh 46

Wishing you success!

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign