Home WebServer PanelCyberPanel How to create Alias domain on CyberPanel

How to create Alias domain on CyberPanel

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In some cases, you need to use many different domains but just want these domains to run the same content together but don’t know how to do it. In this article, AZDIGI will guide you on how to create an Alias domain name on Cyber Panel to help you fulfill the above need.

What is an Alias domain?

1. Alias domain (also known as Parked Domain): can simply be understood as a domain name that is different from the main domain name, but it has the same structure and content as the main domain name.

You can see the following example, the main domain is azdigi.cf and the Alias domain to create is azdigi.gq. And when accessing the domain azdigi.gq, the displayed website content will be the same as the azdigi.cf domain name (ie, only displaying 1 unique content on both domains).

2. When to use the Alias domain name?

There are 2 cases where you should use Alias domain name:

  • You want to run two or more domains for the same website.
  • When you want to use a mail account with many different domains

How to create Alias domain

Note: to create and use the Alias domain name, you need to make sure that the domain name has been successfully pointed to the server IP.

Link check DNS: https://www.dnswatch.info/

First, you access the CyberPanel by following the link https://IP:8090, ex: https://103.221.220.49:8090/.

After successful login, you can access => Websites => List Websites => Manage => Domain Alias

website3 1024x393 1

 

3

Click Create Alias

 

4

Fill in the Alias domain (1) => Create Alias (2)
If you want to install SSL, then tick the SSL box (Alias domain will use the same SSL certificate with the main domain name).

 

5

 

Now go to your browser and access the Alias domain name just created to check the results

6

Thus, in this article, AZDIGI has shown you how to install and how the Alias domain name works, using the Alias domain name will be very suitable for you who have the need to use and run many websites with content with the main domain.

Basically, the function of the Alias domain is the same, but depending on the control panel you are using, the settings interface will be a little different. You can refer to how to create Alias domain names on some of the following control panels.

  • Create Alias domain on CPanel
  • Create Alias domain on DirectAdmin (in Directadmin, Domain Alias is called by another name, Domain Pointers)

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign