Home WebServer PanelCyberPanel How to create Packages on CyberPanel

How to create Packages on CyberPanel

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

What is a Package?

Package is a tool used to divide resources for websites, if you have a need to divide into host packages with different configurations of resources for users, this is the function of Package, almost any control panel has a Package. In this article, AZDIGI will show you how to create a Package on Cyber Panel.

Create Package

Access and log in to Cyberpanel, look at the menu bar on the left and click:

Package => Creat Packages and fill in all the required information

  • Packages name
  • Domains: The number of domains created by the Package (if you want to be unlimited, enter 0)
  • Disk Space: The generated capacity of the Package (if you want to be unlimited, enter 0)
  • Bandwidth: Transmission data of the Package (if you want to be unlimited, enter 0)
  • FTP Accounts: The created FTP account of the Package
  • Databases: The generated database of the Package
  • Emails: The generated email number of the Package
Packages

After filling in the above information, click Create Package to create a Package.

Edit Package

To see the Packages created and edited, go to Package => List Package => Edit to edit.

Packages1

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign