Home WebServer PanelDirectAdmin How to change domain on DirectAdmin

How to change domain on DirectAdmin

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In some cases, you need to change the domain name previously added on DirectAdmin but didn’t know – how; in this article, AZDIGI will show you how to change the domain name quickly and simply.

For DirectAdmin old interface

At the DirectAdmin interface, in Your Account section => select Domain Setup.

1 5

Next, click Change a Domain Name

2 6

Then proceed to edit the domain information as follows:

  • (1) Select the old domain to edit
  • (2) Enter the new domain name
  • (3) Select Change
3 6

If you receive the message as shown, it is successful.

4 7

For DirectAdmin new interface

At the DirectAdmin interface, in the Account Manager section => select Domain Setup

5 7

Next, you choose the correct domain to edit:

  • (1) Select the old domain to edit
  • (2) Press RENAME DOMAIN to edit
6 5

Select the old domain and enter the new domain as follows:

  • (1) Select the old domain to edit
  • (2) Enter the new domain name
  • (3) Select RENAME to change
7 6

If the screen shown below shows that you have successfully changed the domain name.

8 3

Thus, AZDIGI has shown you how to change domains on DirectAdmin quickly and easily. However, a note you need to make after changing the domain is that you have to update the URL in the database, specifically the site and home URL in phpMyAdmin. To change it, you can refer to the article below.

  • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: You can use your email to register for the service and send it directly to: support@azdigi.com

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign