Home WebServer PanelDirectAdmin How to use Backup on DirectAdmin

How to use Backup on DirectAdmin

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

When using VPS or Hosting using the DirectAdmin control panel, you should consider proactive data backup at some point when you need to back up data. In this article, AZDIGI will show you how to use the Backups feature on DirectAdmin to create backups.

Log in to the DirectAdmin interface, go to Advanced Features > Create/Restore Backups

Next, DirectAdmin will display an optional interface, where you can backup each part as follows:

  • Website Data: backup source code of website
  • Email: Backup all emails
  • FTP: Backup the FTP accounts you have created
  • Databases: Backup the entire database

If you need a full backup, then tick all => click CREATE BACKUP. Depending on the size of the data will determine the time of the backup process. Once completed, a notification will be sent to you. And you can go to File Manager to download the backup file.

DEPXHh8Sp1

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign