Home Website TutorialsWordPress Fix the Widget Display error on WordPress

Fix the Widget Display error on WordPress

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Since version 5.8, WordPress has changed the interface of the Widget section to Block for more intuitive editing. But some cases will be incompatibility, conflict or you are not used to this block interface. In this article, AZDIGI will show you to solve this issue.

Fix the Widget Display error on WordPress

You access the website source code, find and open the functions.php file at wp-content/themes/my-theme/ and add the following commands:

AZDIGI Tutorial
####Fix Widget
add_filter( 'gutenberg_use_widgets_block_editor', '__return_false' );
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );
####Fix Widget
    
anh 72

Now that you reaccess the Widgets, you will see that the error has been resolved.

CleanShot 2022 05 11 at 14.17.06@2x

Wishing you success!

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign