Home Hướng dẫn dịch vụEmail Server Hướng dẫn cấu hình DNS trên dịch vụ Email Server tại AZDIGI

Hướng dẫn cấu hình DNS trên dịch vụ Email Server tại AZDIGI

by
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Để sử dụng Server Mail AZDIGI tên miền của bạn cần thiết lập đầy đủ các bản ghi sau để hoạt động.

 • MX
 • A
 • SPF
 • DKIM
 • PRT

1. Hướng dẫn trỏ MX Record

 • Tên: @ hoặc my-domain
 • Loại bản ghi: MX
 • Giá trị: mail.my-domain
 • Ưu tiên(Priority): 10

Ví dụ thực tế:

CleanShot 2022 12 08 at 09.59.01

2. Bản A record Mail

 • Tên: mail
 • Loại bản ghi A
 • Giá trị: IP server mail

Ví dụ thực tế:

CleanShot 2022 12 08 at 10.01.41

3. Bản SPF (Loại TXT)

 • Tên: @ hoặc my-domain
 • Loại bản ghi: TXT
 • Giá trị: v=spf1 +mx +a +ip4:45.252.248.0/22 +ip4:103.221.220.0/22 +ip4:103.221.222.0/22 ~all

Ví dụ thực tế:

CleanShot 2022 12 08 at 10.05.55

4. PTR

PTR hay gọi là bản ghi ngược. Với bản ghi này bạn không cấu hình ở DNS tên miền mà nhà cung cấp sẽ cấu hình trên hệ thống. Do đó bạn cần liên hệ nhà cung cấp và yêu cầu hỗ trợ cấu hình

 • Tên: IP Server
 • Loại: PTR
 • Giá trị: hostname-server-mail

5. DKIM

5.1 (Áp dụng Mail Server 1)

 • Tên: Chuổi *_domainkey
 • Loại: TXT
 • Giá trị: Chuổi DKIM

Bạn thực hiện SSH vào server và chạy các lệnh sau để lấy DKIM

 • Lấy DKIM
su - zimbra
/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d ten-mien-cua-ban
 • Xem lại DKIM

Trường hợp bạn muốn xem lại DKIM, hãy sử dụng lệnh sau

su - zimbra
/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -q -d ten-mien-cua-ban
CleanShot 2022 12 08 at 10.13.53

Ví dụ thực tế:

CleanShot 2022 12 08 at 10.15.23

5.2. DKIM (Áp dụng riêng Mail Server 2 & 3)

Đối với gói Mail Server 2 trở lên hệ thống sẽ tích hợp thêm Relay. Vì vậy bạn cần cấu hình DKIM như sau

 • Tên: emailserver._domainkey
 • Loại: TXT
 • Giá trị: "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA31cbXhj4sHTxWOetun1DbC3FQwaAeJ+euEx2phArgDGK25Pi/PO1Ln5aPzjQzWDogiAk+DXeee1n5053PKlYlIsYn9E0Hb6ab+1fpniFHw8TGCsMoJvMXN3kUNANiTdNUz94I/eyvZUvkLspHktrwkvvL0YJ95XbEc5dWwxndFYUZJaQ7Dt6B5DtVVyTElkJ1LfrvPt1CNa1iUQ4y7sq/QHlclgJhZpp13b17zGhpnuN2eNLjLbcem5U7gSgDyHsY/2oPRCWOX/m5+yxkWF/BbIQt5yUpp4ttlVtASyiA4Vw5RZV62Aj0lYEno9LmOPwVgdNctChnPKmT7k5Iw05sQIDAQAB"

Sau khi cấu hình xong bạn thực hiện mở Port 26 trên Server mail và cấu hình MTA

 • Mở PORT 26
sudo ufw allow 26/tcp
sudo ufw reload
 • Cấu hình Relay MTA

Bạn đăng nhập vào ServerMail Zimbra chọn Cấu hình => Thiếp lập chung => MTA

 • mx05.azdigimail.com 26
 • mx06.azdigimail.com 26
CleanShot 2022 12 08 at 10.30.32

Sau đó bạn thực hiện tạo và gửi mail để kiểm tra. Bên dưới là gửi ra gmail, kiểm tra header SPF, DKIM đã PASS

CleanShot 2022 12 08 at 10.41.17

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign