Home Kiến thức WebsiteWordPress Hướng dẫn cài đặt website WordPress với WP-CLI

Hướng dẫn cài đặt website WordPress với WP-CLI

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Ở bài viết trước AZDIGI đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt WP-CLI lên mấy chủ server/vps của mình , ở bài viết tiếp theo này AZDIGI sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng WP-CLI để cài đặt một website WordPress nhanh chóng chỉ với vài dòng lệnh. Các bạn theo dói các bước thực hiện bên dưới nhé

Để xem lại cách cài đặt WP-CLI lên máy chủ server/vps bạn có thể xem lại tại bài viết hướng dẫn phía dưới

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập vào server/vps

Đầu tiên các bạn cần SSH vào VPS với quyền root, nếu chưa biết cách SSH vào VPS bạn có thể xem qua HD bên dưới

Bước 2: Tạo Database

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện các bạn cần thay thế các thông tin sau thành thông tin của bạn.

 • db_azdigi2020: Thông tin Database của bạn
 • user_azdigi2020: Thông tin User của bạn
 • azdigi@2020: Password của bạn

Sau khi đã SSH vào VPS thành công, bạn thực hiện lần lượt các lệnh sau

 • Đăng nhập MySQL
AZDIGI Tutorial
mysql -u root -p
  
 • Tạo database
AZDIGI Tutorial
create database db_azdigi2020;
  
 • Tạo và thiết lập quyền cho user
AZDIGI Tutorial
create user 'user_azdigi2020'@'localhost' identified by 'azdigi@2020';
  
 • Thiết lập tất cả quyền cho user
AZDIGI Tutorial
grant all on db_azdigi2020.* to user_azdigi2020@localhost;
  
 • Thoát khỏi trình tạo Database
AZDIGI Tutorial
exit

Như vậy là đã hoàn tất

[root@sv106 ~]# mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 5.7.30 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database db_azdigi2020;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> create user 'user_azdigi2020'@'localhost' identified by 'azdigi@2020';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> grant all on db_azdigi2020.* to user_azdigi2020@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit

Nếu bạn sử dụng DirectAmdin, Cpanel thì bạn có thể tham khảo cách tạo Database trực tiếp trên giao diện theo hướng dẫn bên dưới nếu như không muốn sử dụng lệnh.

Bước 3: Tải WordPress

Các bạn di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn website cần cài đặt, ở đây mình cài đặt cho website azdigi.cf và đường dẫn nằm tại: /home/azdigi/domains/azdigi.cf/public_html.

Các bạn tiến hành download WordPress bằng WP-CLI theo lệnh sau:

AZDIGI Tutorial
wp core download 

Với lện trên thì mặc định WP-CLI sẽ download phiên bản mới nhất có ở trang chủ WordPress, nếu bạn muốn tải cụ thể một phiên bản nào khác thì bạn thêm option phiên bản đó vào như ví dụ sau: wp core download –version=5.4.2

[root@sv106 public_html]# wp core download --allow-root
Downloading WordPress 5.5.1 (en_US)...
Using cached file '/root/.wp-cli/cache/core/wordpress-5.5.1-en_US.tar.gz'...
Success: WordPress downloaded.
[root@sv106 public_html]# 

Sau khi tải xong bạn có thể sử dụng lệnh ll hoặc ls để kiểm tra xem source Wordpress đã có chưa nhé, mình kiểm tra thì đã có source.

[root@sv106 public_html]# ll
total 204
-rw-r--r--. 1 root root  405 Sep 9 10:28 index.php
-rw-r--r--. 1 root root 19915 Sep 9 10:28 license.txt
-rw-r--r--. 1 root root 7278 Sep 9 10:28 readme.html
-rw-r--r--. 1 root root 7101 Sep 9 10:28 wp-activate.php
drwxr-xr-x. 9 root root 4096 Sep 9 10:28 wp-admin
-rw-r--r--. 1 root root  351 Sep 9 10:28 wp-blog-header.php
-rw-r--r--. 1 root root 2332 Sep 9 10:28 wp-comments-post.php
-rw-r--r--. 1 root root 2913 Sep 9 10:28 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x. 4 root root  52 Sep 9 10:28 wp-content
-rw-r--r--. 1 root root 3940 Sep 9 10:28 wp-cron.php
drwxr-xr-x. 24 root root 8192 Sep 9 10:28 wp-includes
-rw-r--r--. 1 root root 2496 Sep 9 10:28 wp-links-opml.php
-rw-r--r--. 1 root root 3300 Sep 9 10:28 wp-load.php
-rw-r--r--. 1 root root 48761 Sep 9 10:28 wp-login.php
-rw-r--r--. 1 root root 8509 Sep 9 10:28 wp-mail.php
-rw-r--r--. 1 root root 20181 Sep 9 10:28 wp-settings.php
-rw-r--r--. 1 root root 31159 Sep 9 10:28 wp-signup.php
-rw-r--r--. 1 root root 4755 Sep 9 10:28 wp-trackback.php
-rw-r--r--. 1 root root 3236 Sep 9 10:28 xmlrpc.php
[root@sv106 public_html]#

Như vậy là Wordpress đã được tải về thành công

Bước 4:  Tạo file wp-config.php kết nối database với mã nguồn WordPress.

Các bạn chạy lệnh sau, lưu ý điền đúng thông tin của bạn tương ứng với database mình có note ở Bước 2.

AZDIGI Tutorial
 wp core config --dbname='db_azdigi2020' --dbuser='user_azdigi2020' --dbpass='azdigi@2020' --allow-root
  

Nếu thành công sẽ nhận thông báo như sau.

root@sv106 public_html]# wp core config --dbname='db_azdigi2020' --dbuser='user_azdigi2020' --dbpass='azdigi@2020' --allow-root
Success: Generated 'wp-config.php' file.

Bước 5: Thiết lập website.

Chú thích:

 • –url : Địa chỉ url website.
 • –title : Tên website.
 • –admin_user : User đăng nhập.
 • –admin_password : Password đăng nhập.
 • –admin_email : Email quản trị website..

Các bạn sử dụng lệnh bên dưới để thiết lập website.

AZDIGI Tutorial
wp core install --url='https://azdigi.cf' --title='AZDIGI Corporation' --admin_user='admin' --admin_password='azdigi@2020' --admin_email='admin@azdigi.cf'
  

Nhận được thông báo như hình là thành công

[root@sv106 public_html]# wp core install --url='https://azdigi.cf' --title='AZDIGI Corporation' --admin_user='admin' --admin_password='azdigi@2020' --admin_email='admin@azdigi.cf' --allow-root
Success: WordPress installed successfully.
 

Như vậy là đã hoàn tất các bước cài đặt website WordPress, bây giờ các bạn có thể truy cập để kiểm tra webite của mình thử nhé, như hình bên dưới là mình đã cài đặt thành công website WordPress.

wordpress cli2


Tổng kết

Như vậy ở bài viết này AZDIGI đã hướng dẫn bạn cách cài đặt một website WordPress thông qua WP-CLI chỉ với vài dòng lệnh, việc cài đặt WordPress qua WP-CLI sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian so với cách cài đặt truyền thống, khi bạn đã quen sử dụng WP-CLI thì bạn có thể thao tác trên bất kỳ của sổ dòng lệnh nào , vì việc sử dụng WP-CLI trên cửa sổ dòng lệnh là như nhau. Nếu bạn thấy bài viết này hưu ích, hãy chia sẻ rộng rãi đến mọi người nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công.!

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign