Home Máy chủ LinuxLinux căn bản Hướng dẫn thay đổi Timezone trên CentOS

Hướng dẫn thay đổi Timezone trên CentOS

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Một số trường hợp khi máy chủ của bạn có múi giờ bị sai, timezone không chính xác gây ảnh hưởng đến việc đồng bộ thông tin hoặc các tác vụ mà bạn set lịch trong đó. Và bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi Timezone trên máy chủ để hiển thị đúng múi giờ trên CentOS. 

Kiểm tra múi giờ hiện tại

# timedatectl

Bên dưới cho thấy múi giờ của hệ thống được đặt  America/New_York (EST, -0500)

   Local time: Tue 2019-12-17 21:42:07 EST
 Universal time: Wed 2019-12-18 02:42:07 UTC
    RTC time: Wed 2019-12-18 02:42:06
    Time zone: America/New_York (EST, -0500)
   NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
   DST active: no
 Last DST change: DST ended at
         Sun 2019-11-03 01:59:59 EDT
         Sun 2019-11-03 01:00:00 EST
 Next DST change: DST begins (the clock jumps one hour forward) at
         Sun 2020-03-08 01:59:59 EST
         Sun 2020-03-08 03:00:00 EDT

Thay đổi Timezone

# ls -l /etc/localtime
 • Trả về kết quả như sau
Output
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Mar 21 2018 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/America/New_York 

Liệt kê tất cả các múi giờ khả dụng, bạn có thể liệt kê các tệp trong /usr/share/zoneinfo thư mục hoặc sử dụng lệnh timedatectl

# timedatectl list-timezones
Output
...
America/Tijuana
America/Toronto
America/Tortola
America/Vancouver
America/Whitehorse
America/Winnipeg
...
Asia/Ho_Chi_Minh
...

Khi bạn xác định cần thay đổi Múi giờ về vùng nào bạn tiến hành thay đổi với lệnh sau

# timedatectl set-timezone your_time_zone
 • VD: # timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Thực hiện kiểm tra lại sau khi thay đổi

# timedatectl
Output  
  Local time: Wed 2019-12-18 09:45:01 +07
 Universal time: Wed 2019-12-18 02:45:01 UTC
    RTC time: Wed 2019-12-18 02:45:01
    Time zone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07, +0700)
   NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
   DST active: n/a
 • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign