Home Máy chủ LinuxTools Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04

Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04 với 3 bước vô cùng đơn giản..

Giới thiệu

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách Cài đặt FileRun trên Ubuntu 22.04 , thì để tiếp tục với series về Filerun ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04 với 3 bước vô cùng đơn giản. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Thêm tên miền vào cấu hình Nginx

Lưu ý: Bạn cần trỏ tên miền về IP máy chủ.

 • Đầu tiên các bạn cần điều chỉnh lại file cấu hình Nginx với thông lệnh
AZDIGI Tutorial
sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf
  

Tìm dòng server_name và sửa lại nội dung sau:

Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04
 • Kiểm tra cấu hình NGINX
AZDIGI Tutorial
sudo nginx -t
  
Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04
 • Tải lại Nginx
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl reload nginx
  

Bây giờ hãy truy cập tên miền của mình để kiểm tra. Như hình mình đã cấu hình truy cập Filerun theo tên miền thành công.

Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04

Bước 2: Cài đặt Certbot Nginx

Để cài đặt SSL cho tên miền, các bạn có thể sử dụng Certbot để làm điều đó. Vì với Certbot, việc cài đặt SSL được diễn ra tự động và chúng sẽ tự config với cấu hình Nginx mà bạn không cần làm gì thêm.

 • Cài đặt Certbot Nginx
AZDIGI Tutorial
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
  
 • Cho phép cổng 443 ( HTTPS ) thông qua tường lửa

Chúng ta sẽ cho phép cấu hình Nginx Full thông qua tường lửa để có thể sử dụng cả HTTPHTTPS.

AZDIGI Tutorial
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw status
  

Nếu kết quả hiển thị như hình dưới là đã thêm thành công.

Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04

Bước 3: Lấy chứng chỉ SSL cho website

Để cài đặt chứng chỉ SSL cho website thông qua certbot, các bạn sử dụng lệnh sau

AZDIGI Tutorial
sudo certbot --nginx -d filerun.azdigi.space
  

Lưu ý: Bạn nhớ thay filerun.azdigi.space bằng tên miền của mình.

Sau khi chạy lệnh trên, các bạn sẽ cần xác nhận một số thông tin cụ thể như sau.

root@ubuntu-2204:/etc/nginx/conf.d# sudo certbot --nginx -d filerun.azdigi.space
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
 (Enter 'c' to cancel): kiendt@azdigi.com       (Nhập email của bạn)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: y        (Nhấn y để đồng ý các điều khoản)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: n       (Nhận các thông tin khác từ Let's Encrypt)
Account registered.
Requesting a certificate for filerun.azdigi.space

Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/filerun.azdigi.space/fullchain.pem
Key is saved at:     /etc/letsencrypt/live/filerun.azdigi.space/privkey.pem
This certificate expires on 2022-08-17.
These files will be updated when the certificate renews.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.

Deploying certificate
Successfully deployed certificate for filerun.azdigi.space to /etc/nginx/conf.d/default.conf
Congratulations! You have successfully enabled HTTPS on https://filerun.azdigi.space

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
If you like Certbot, please consider supporting our work by:
 * Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
 * Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04

Như vậy mình đã cài đặt thành công SSL cho tên miền của mình, bây giờ chúng ta sẽ ra trình duyệt và truy cập vào tên miền để kiểm tra. Như kết quả hình bên dưới, thì mình đã truy cập thành công FIlerun với tên miền được cấu hình SSL.

Cài đặt SSL cho Filerun trên Ubuntu 22.04

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign