Home Máy chủ LinuxTools Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04 với 5 bước cơ bản..

1. Giới Thiệu

Zabbix là một công cụ cấp doanh nghiệp mạnh mẽ, được sử dụng để cung cấp tính năng giám sát mạng, theo dõi các ứng dụng và hệ thống theo thời gian thực. Zabbix được viết bằng ngôn ngữ C và Java với giao diện người dùng sử dụng PHP. Zabbix sẽ rất cần thiết cho môi trường doanh nghiệp hay tổ chức vì nó giúp xác định các lỗi nhanh chóng khi chúng vừa xảy ra trên hệ thống , đồng thời sẽ gửi cảnh báo đến người quản trị. Vì thế, việc vận hành hệ thống sẽ được đảm bảo và hoạt động ổn định.

Zabbix 6.0 cung cấp các tính năng dưới đây:

 • Là công cụ để theo dõi cơ bản với tính năng phát hiện bất thường nâng cao.
 • Tính khả dụng, hiệu suất và khả năng mở rộng cao – Zabbix 6.0 có proxy để cung cấp cân bằng tải tự động và HA, thiết lập HA gốc cho Máy chủ Zabbix, lưu trữ lịch sử có thể mở rộng và cải tiến hiệu suất API.
 • Tương quan sự kiện và bảng điều khiển cảnh báo dành cho doanh nghiệp – Nó có khả năng thực hiện lọc sự kiện, loại bỏ trùng lặp và tổng hợp bằng cách sử dụng các quy tắc xử lý trước khi thực hiện, khả năng ẩn và tạm dừng sự cố theo cách thủ công trong một khoảng thời gian cũng như chế độ xem sự cố được tối ưu hóa để nhanh hơn giải quyết vấn đề và làm việc hợp tác.
 • Giám sát dịch vụ kinh doanh (BSM) với hỗ trợ cảnh báo về các thay đổi trạng thái dịch vụ, thuê nhiều dịch vụ, phân tích tác động, nhập/xuất dịch vụ, khả năng mở rộng đến hàng trăm nghìn dịch vụ kinh doanh, v.v.
 • Hình ảnh hóa và báo cáo nâng cao – điều này bao gồm các biểu đồ xếp chồng lên nhau, chú thích biểu đồ, tiện ích trạng thái máy chủ nâng cao, tiện ích con sự kiện theo thời gian, bản đồ địa lý, v.v.
 • Cải tiến bảo mật với chính sách về độ phức tạp của mật khẩu cho giao diện người dùng Zabbix và nhật ký kiểm tra cho tất cả người dùng và hoạt động API đã được thêm vào.

2. Hướng dẫn cài đặt

Để bắt đầu cài đặt Zabbix, đâu tiên các bạn cần SSH vào máy chủ của mình với quyền Root. Và hãy làm theo các bước dưới đây để cài đặt tất cả các dịch vụ, cũng như Zabbix 6.0.

Đầu tiên các bạn hãy cập nhật packages trên máy chủ lên bản mới nhất với lệnh:

AZDIGI Tutorial
sudo apt update && sudo apt upgrade
  

Một số dịch vụ được yêu cầu cài đặt kèm với Zabbix 6.0 mà các bạn cần cài đặt bên dưới:

 • PHP
 • Apache web server
 • MySQL/ MariaDB database server

Bước 1: Cài đặt và cấu hình MariaDB (Database Server)

Với Zabbix 6.0, nhà phát triển yêu cầu phiên bản MariaDB từ 10.5 trở lên, do đó mình sẽ cài đặt phiên bản mới nhất của MariaDB để đảm bảo tương thích và ổn định.

 • Cài thêm kho lưu trữ MariaDB với lệnh:
AZDIGI Tutorial
sudo apt update
sudo apt -y install software-properties-common curl
curl -LsS -O https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
sudo bash mariadb_repo_setup
  
 • Cập nhật hệ thống và cài đặt MariaDB.
AZDIGI Tutorial
sudo apt update
sudo apt -y install mariadb-server mariadb-client
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Cấu hình MariaDB
AZDIGI Tutorial
mysql_secure_installation
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Khởi động lại dịch vụ MariaDB
AZDIGI Tutorial
systemctl status mariadb
systemctl enable mariadb
systemctl restart mariadb
  
 • Tạo Database cho Zabbix
AZDIGI Tutorial
root@sv:~# mysql -uroot -p
Enter password:
CREATE DATABASE zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
CREATE USER zabbix@localhost IDENTIFIED by 'zabbix_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO zabbix@localhost;
FLUSH PRIVILEGES; 
QUIT 
  

Trong đó:

 • zabbix: là User/Database
 • zabbix_password: là password của Database
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Bước 2: Cài đặt Zabbix 6.0

 • Trước khi tiến hành cài đặt, chúng ta cần thêm kho lưu trữ Zabbix 6.0 vào hệ thống Ubuntu như sau:
AZDIGI Tutorial
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+ubuntu20.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.0-1+ubuntu20.04_all.deb
sudo apt update
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Tiếp tục cài đặt máy chủ Zabbix 6.0, file cấu hình Apache cũng như PHP cho Zabbix.
AZDIGI Tutorial
sudo apt install zabbix-agent zabbix-server-mysql php-mysql zabbix-frontend-php zabbix-sql-scripts zabbix-apache-conf
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Sau khi cài đặt xong, hãy xác minh phiên bản Zabbix đã được cài đặt như sau:
AZDIGI Tutorial
apt-cache policy zabbix-server-mysql
  
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Bây giờ sẽ import cơ sở dữ liệu vào Database vừa tạo bằng lệnh:
AZDIGI Tutorial
sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
  
CleanShot 2022 04 21 at 15.51.18

Bước 3: Cấu hình Database với  Zabbix 6.0

 • Các bạn mở file /etc/zabbix/zabbix_server.conf , tiếp đó bạn sửa dòng

# DBPassword= => DBPassword=zabbix_password (nhớ thay bằng passwd đã tạo ở Bước 1)

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Hãy khởi động lại Zabbix để áp dụng cấu hình:
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl restart zabbix-server
  

Cấu hình giao diện người dùng Zabbix bằng cách chỉnh sửa cấu hình Apache.

AZDIGI Tutorial
sudo vi /etc/zabbix/apache.conf 
  

Tìm và sửa dòng php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
 • Khởi động và kích hoạt lại các dịch vụ zabbix-server, zabbix-agent, apache2
AZDIGI Tutorial
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
  

Bước 4: Mở Port

Nếu trên máy chủ sử dụng Firewall, các bạn vui lòng mở Port nhanh bằng lệnh:

AZDIGI Tutorial
sudo ufw allow proto tcp from any to any port 10050,10051
  

Bước 5: Truy cập Zabbix 6.0

Bạn truy cập vào giao diện web Zabbix theo đường dẫn: http://IP_address/zabbix/ hoặc http://domain_name/zabbix/ , và dưới đây là giao diện Zabbix 6.0

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấn Next step để tiếp tục
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấn Next step để tiếp tục
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Điền User/Name/Password Database vào và nhấn Next step để tiếp tục.
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04
Nhấn Finish để hoàn tất cài đặt.

Sau khi hoàn tất các thiết lập. Zabbix sẽ chuyển đến trang đăng nhập nhu hình, các bạn chỉ cần sử dụng thông tin mặc định bên dưới và đăng nhập vào.

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Username: Admin
Password: zabbix

Và khi đăng nhập thành công, giao diện tổng quan của Zabbix sẽ như hình

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 trên Ubuntu 20.04

Như vậy, ở bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt hoàn chỉnh Zabbix 6.0 lên máy chủ Ubuntu 20.4 vô cùng đơn giản. Hy vọng các bạn sẽ cài đặt thành công để từ đó có thêm giải pháp giám sát tối ưu cho máy chủ cũng như công việc kinh doanh của mình. Từ đó, đem lại hiệu suất công việc cao hơn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign