Home Linux ServerTools Set up server monitoring with Zabbix Server

Set up server monitoring with Zabbix Server

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Continuing the Zabbix Series, in this article, AZDIGI will show you how to monitor your server with Zabbix Server very simply.

Configuration Guide

Step 1: Create a Host to set up monitoring

You log in to the Zabbix admin page, then access

Configuration >> Host >> Create Host

Set up server monitoring with Zabbix Server

Now you need fill in the necessary information as shown below:

Set up server monitoring with Zabbix Server
Click Add to complete the configuration.

Step 2: Select Templates to monitor the service

Currently, Zabbix has supported many different Templates, but in this article, I will guide you through adding some of the most commonly used and necessary templates for monitoring a web server.

Templates that you should use:

  • HTTPS Service
  • ICMP Ping
  • Linux by Zabbix agent
  • MySQL by Zabbix agent

Now you click on the Host you just created, in the Templates section, click Select and add the Templates you need.

Set up server monitoring with Zabbix Server
Finally, click Update to update the configuration.

As shown below, you have completed the configuration.

Set up server monitoring with Zabbix Server

You can refer to other instructions at the link below:

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign