Home Website TutorialsWordPress How to install Themes on WordPress website

How to install Themes on WordPress website

by Thạch Phạm

After you have completed the installation of WordPress for your website, the next step is to choose a theme for your website. In this article, AZDIGI will guide you to easily and quickly install themes from the available library and the *.zip file.

Method 1: Install the theme from the WordPress Theme library

Go to WordPress admin => Theme => Add new

how to install theme on wordpress

In the image below, enter the name of the theme you want to find => click Install

how to install theme on wordpress

After the installation is complete, click Preview or Activate!

how to install theme on wordpress

Method 2: Install from uploaded zip file

If you already have the original theme or bought the theme from another developer, install the theme this way.

Click Theme => Add new => Upload theme

how to install theme on wordpress

As shown below, click Choose file and find the theme file on your computer, then upload it and click Install

how to install theme on wordpress

After the installation is complete, you can preview or activate it!

how to install theme on wordpress

Wishing you success!

Đánh giá

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign