Home WebServer PanelcPanel [cPanel] How to create MySQL Database

[cPanel] How to create MySQL Database

by Thạch Phạm

In this article, AZDIGI will guide you through creating a Database on cPanel and decentralizing the Database with users. Let’s follow along.

In the cPanel interface, you find and select MySQL® Database Wizard

create database 1

Khuyến mãi Black Friday

In this section, enter the database name to create => Next Step

create database 2

Next is to create a database user, you enter the user name and user password. In this step, you should enter the Database Name and Database User with the same name for easy management when hosting you run many websites, when you look at the database, you will know which database belongs to which. Avoiding the case that the name is meaningless when looking at it is very difficult to manage because it is not known which database the website is using.

create database 3 1

To assign permissions to the database, select ALL PRIVILEGES => Next Step

create database 4 1

After successful creation, the screen will show as below

create database 5 1

So you have completed the steps to create a MySQL database on cPanel hosting and can use it immediately.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign