Home WebServer PanelcPanel How to fix DNS with Zone Editor feature in cPanel

How to fix DNS with Zone Editor feature in cPanel

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

If you use AZDIGI Hosting, you can point the domain name to the nameserver pair ns3.azdigi.com and ns4.azdigi.com. Now, if you need to edit or add DNS records, you will have to do it in the host through the Zone Editor feature.

Here are the record types that Zone Editor will support:

  • A
  • AAAA
  • CAA
  • CNAME
  • MX
  • SRV
  • TXT

Note: The above instructions are only valid when you use the Nameserver pair at AZDIGI, which is ns3.azdigi.com & ns4.azdigi.com. Or if you are using another host, you must point to the correct nameserver of that host.

To customize your domain’s DNS, go to cPanel and select Zone Editor.

chrome 3Im2Eqi69V

You select the domain to edit and select MANAGE as shown below.

chrome tZJDvsVLAn

To add a new Record, select ADD RECORD => select the corresponding RECORD

chrome Ei27lsMmnT

For example, I create Record A with the subdomain name labaz and point to IP 103.221.220.204

chrome CGWbTLCyp1

To delete a Record, select the Record to delete and click on DELETE as shown below => select CONTINUE to confirm the deletion.

chrome kXqM1CDHwq
chrome lCf12U3Mwv

To check if the DNS record is valid, you can use the dnswatch.info tool to check the record.

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign