Home WebServer PanelDirectAdmin Change Document root for subdomain on DirectAdmin

Change Document root for subdomain on DirectAdmin

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Introduction

In this article, AZDIGI will show you how to change and customize the Document root path for Subdomains on DirectAdmin to look more professional than the boring default Document root.

Then by default, when you create a subdomain on DirectAdmin, the path structure will be as follows:

/home/USERNAME/domains/DOMAIN.COM/public_html/SUBDOMAIN

And now I will change the Document root for the subdomain:

/home/USERNAME/domains/SUBDOMAIN.DOMAIN.COM/

Implementation Guide

For example:

  • The primary domain: thegioibecon.com
  • Subdomain: directadmin.thegioibecon.com

Step 1: Create Subdomain

First, log in to DirectAdmin => access Account Manager => Subdomain Management

Change Document root for subdomain

Next, select Add Subdomain => enter the Subdomain you need to add => click ADD SUBDOMAIN.

Change Document root for subdomain

Step 2: Edit Document root for a subdomain

Note: Before editing the Document root for the subdomain, you need to determine the new path to create and proceed to create that path first, then edit the Document root.

In my example, the default Document root path of the Subdomain is:

/home/USERNAME/domains/thegioibecon.com/public_html/directadmin

I will edit it to:

/home/USERNAME/domains/directadmin.thegioibecon.com

And before editing the path, I will create the folder directadmin.thegioibecon.com according to the path I need first. You can watch the video below to make it easier to manipulate.

Above are details on changing the Document root for a Subdomain on DirectAdmin. Hopefully, this article will help you customize the Document root for the Subdomain to look more professional and easier to manage.

You can refer to other instructions at the link below:

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign