Home WebServer PanelDirectAdmin Check the version of CUSTOMBUILD in use

Check the version of CUSTOMBUILD in use

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

It is very important to find out and check the CustomBuild version of the Directadmin system you are using, it affects your future commands in the process of administering and using commands to operate the system.

To check what version of custombuild the system is being used, use the following command:

AZDIGI Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version
    

The results will depend on the version you are running. As mine is running as 2.0, some older systems will show 1.x (You should upgrade if the result is 1.x)

The results displayed when checking the CB version, the results will be different on different systems.

Check CUSTOMBUILD Version

Wishing you success!

Reference article source: Which version of CustomBuild am I running?

If you need assistance, please contact the information below:

  • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: You can use your email to register for the service and send it directly to: support@azdigi.com

 

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign