Home WebServer PanelDirectAdmin Upgrade custombuild version from 1.x to 2.0

Upgrade custombuild version from 1.x to 2.0

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

With an old DirectAdmin system, you are most likely using Custombuild (CB) version 1.1 or 1.2, this should not be a big problem if you do not want to upgrade any services in the Directadmin system, but once you want to update the software, it is imperative to upgrade to Custombuild 2.0 (Upgrading to CustomBuild 2.0).

To check the version of CustomBuild you are using, you can go through the following guide:

Step 1: To upgrade to version 2.0 with all default configurations, we follow these commands

AZDIGI Tutorial
cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

With the above commands, default configuration files will be created.

Step 2: At this point, the default profiles will be created. If you want to use all default settings, skip stepping 3. If you want to keep all your previous customization configurations then continue with step 3.

Step 3: Record old configuration after upgrading custombuild version

AZDIGI Tutorial
./build rewrite_confs

So you have completed the Custombuild version upgrade.

Wishing you success!

Reference articles: How to upgrade to CustomBuild 2.0

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign