Home Website TutorialsWordPress How to fix the error of not uploading images on WordPress

How to fix the error of not uploading images on WordPress

by Thạch Phạm
KHuyến mãi đại lễ 2023

There are some cases when you upload a file or image to WordPress but encounter errors, as shown below: In this article, AZDIGI will show you to fix the following:

‘Unable to create directory wp-content/uploads/2019/04. Is its parent directory writable by the server?’

Fix the problem of not uploading images in WordPress

Folder Permissions

With the WordPress source code, the image storage directory will be in the following path domain/wp-content/upload when you can access it, then you can make the upload directory permission to 0755

Edit the archive path

If after resetting it still doesn’t work, check the Archive in WordPress admin by going to Settings => Library, and you notice the line Save uploaded files in the folder. Here it is possible to set the wrong directory and the directory does not exist, so please delete and leave it blank and then save.

KHuyến mãi đại lễ 2023

Wishing you success!

Đánh giá
KHuyến mãi đại lễ 2023

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign