Home WebServer PanelDirectAdmin How to fix ‘syntax error: unexpected end of file’ error on DirectAdmin

How to fix ‘syntax error: unexpected end of file’ error on DirectAdmin

by
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Introduction

Today I encountered an error case on a customer’s VPS as follows, when I use any ./build command, I get a syntax error: unexpected end of the file. Research on the DirectAdmin forum shows that the build file causes this error at /usr/local/directadmin/custombuild/build of Directadmin with incorrect or missing characters, leading to the system reporting incorrect syntax and not executing the build command.

  • You can see the article in Forum DirectAdmin: Here .

In this article, I will show you how to fix it very simply. Please see the next step.

Handling Instructions

To fix this problem, you must download the build file from the Directadmin server and overwrite the build file in your VPS. To download, you just need to run the command below

AZDIGI Tutorial
wget -O /usr/local/directadmin/custombuild/build http://files1.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild/build
    

And here are my results. As you can see now, I can use the build command usually.

CleanShot 2022 06 07 at 15.35.50

Wishing you success.

You can refer to other user manuals at the link below

If you need assistance, you can contact support in the ways below:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign