Home Công cụ dutree: Kiểm tra dung lượng hệ thống tệp Linux mạnh mẽ

dutree: Kiểm tra dung lượng hệ thống tệp Linux mạnh mẽ

by Lê Quyền
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Dutree là một công cụ dòng lệnh miễn phí, mã nguồn mở và nhanh chóng để phân tích sử dụng đĩa, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust, phát triển từ sự kết hợp của các công cụ durep (báo cáo sử dụng đĩa) và tree (liệt kê nội dung thư mục theo định dạng cây) dòng lệnh. Nhờ đó, dutree báo cáo sử dụng đĩa theo định dạng giống cây.

Dutree hiển thị đầu ra màu sắc, phụ thuộc vào các giá trị được cấu hình trong biến môi trường GNU LS_COLORS. Biến môi trường này cho phép đặt màu sắc cho các tệp dựa trên đuôi tệp, quyền truy cập và loại tệp.

Các tính năng của dutree

 1. Hiển thị cây hệ thống tệp.
 2. Hỗ trợ tổng hợp các tệp nhỏ.
 3. Cho phép so sánh giữa các thư mục khác nhau.
 4. Hỗ trợ loại trừ tệp hoặc thư mục.

Cách cài đặt dutree trong hệ thống Linux

Để cài đặt dutree trên các bản phân phối Linux, bạn cần đã cài đặt ngôn ngữ lập trình Rust trên hệ thống của bạn. Nếu bạn chưa cài đặt Rust, bạn có thể sử dụng lệnh curl sau để cài đặt như sau.

AZDIGI Tutorial
sudo curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh
  
dutree: Kiểm tra dung lượng hệ thống tệp Linux mạnh mẽ

Sau khi đã cài đặt Rust, bạn có thể chạy lệnh sau để cài đặt dutree trên các bản phân phối Linux như sau.

AZDIGI Tutorial
cargo install --git https://github.com/nachoparker/dutree.git
  

Sau khi cài đặt dutree, nó sử dụng màu sắc môi trường dựa trên biến LS_COLORS, giống như lệnh ls –color được cấu hình trong hệ điều hành của chúng ta.

AZDIGI Tutorial
ls --color
  

Cách đơn giản nhất để chạy dutree là mà không có option, điều này sẽ hiển thị một cây hệ thống tệp.

AZDIGI Tutorial
dutree
  
CleanShot 2024 01 13 at 17.08.55

Để hiển thị mức sử dụng đĩa thực thay vì kích thước tệp, hãy sử dụng option.

AZDIGI Tutorial
dutree -u 
  
CleanShot 2024 01 13 at 17.10.43

Hiển thị các thư mục chuyên sâu

Bạn có thể hiển thị các thư mục lên đến một độ sâu nhất định (mặc định 1), sử dụng option. Lệnh dưới đây sẽ hiển thị các thư mục lên đến độ sâu 3, trong thư mục làm việc hiện tại.-d

Ví dụ: nếu thư mục làm việc hiện tại , sau đó hiển thị kích thước của như thể hiện trong ảnh chụp màn hình mẫu sau.(~/)~/*/*/*

AZDIGI Tutorial
dutree -d 3
  
CleanShot 2024 01 13 at 17.14.01

Loại trừ các tệp hoặc thư mục trong đầu ra

Để loại trừ việc khớp tên tệp hoặc thư mục, hãy sử dụng option .-x

AZDIGI Tutorial
dutree -x tobi.txt
  
CleanShot 2024 01 13 at 17.17.45 1

Bạn cũng có thể nhận được một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về địa phương bằng cách bỏ qua các thư mục, sử dụng tùy chọn -f, như sau.

AZDIGI Tutorial
dutree -f
  
CleanShot 2024 01 13 at 17.21.28

Một lệnh tóm tắt/kiểm tra toàn diện có thể được tạo ra bằng cách sử dụng tuỳ chọn -s như được hiển thị.

AZDIGI Tutorial
dutree -s
  
CleanShot 2024 01 13 at 17.24.27

Tổng hợp các tệp nhỏ

Có thể tổng hợp các tệp nhỏ hơn một kích thước nhất định .

AZDIGI Tutorial
dutree -a
  
CleanShot 2024 01 13 at 17.28.13

Loại trừ các tệp ẩn

Việc chuyển đổi cho phép loại trừ các tệp ẩn trong đầu ra.-H

AZDIGI Tutorial
dutree -H
  
CleanShot 2024 01 13 at 17.29.35

Tùy chọn này được sử dụng để in kích thước theo byte, thay vì kilobyte (mặc định).-b

AZDIGI Tutorial
dutree -b
  

Để tắt màu và chỉ hiển thị các ký tự ASCII, hãy sử dụng cờ như vậy.-A

AZDIGI Tutorial
dutree -A
  

Bạn có thể xem thông báo trợ giúp dutree bằng cách sử dụng tùy chọn.-h

AZDIGI Tutorial
root@tobi:~# dutree -h
Usage: dutree [options] [..]

Options:
  -d, --depth [DEPTH] show directories up to depth N (def 1)
  -a, --aggr [N[KMG]] aggregate smaller than N B/KiB/MiB/GiB (def 1M)
  -s, --summary    equivalent to -da, or -d1 -a1M
  -u, --usage     report real disk usage instead of file size
  -b, --bytes     print sizes in bytes
  -f, --files-only  skip directories for a fast local overview
  -x, --exclude NAME exclude matching files or directories
  -H, --no-hidden   exclude hidden files
  -A, --ascii     ASCII characters only, no colors
  -h, --help     show help
  -v, --version    print version number
  

dutree là một công cụ dòng lệnh đơn giản nhưng mạnh mẽ để hiển thị kích thước tệp và phân tích sử dụng đĩa theo định dạng giống cây trên các hệ thống Linux.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign