Home WebServer PanelaaPanel Cài đặt Monitoring Nginx Amplify trên aaPanel

Cài đặt Monitoring Nginx Amplify trên aaPanel

by Hoàng Nam
A+A-
Reset

I. Giới thiệu

Nginx Amplify là một bộ công cụ đa dạng, giúp theo dõi và tối ưu hiệu suất của máy chủ web Nginx mã nguồn mở và NGINX Plus. Với Nginx Amplify, người dùng có khả năng theo dõi hiệu suất, giữ theo dõi hệ thống chạy Nginx, và đồng thời cung cấp khả năng kiểm tra và khắc phục vấn đề liên quan đến triển khai và mở rộng ứng dụng web.

Bộ công cụ này không chỉ giúp mô phỏng và xác định nhược điểm về hiệu suất của máy chủ web Nginx, mà còn giúp tối ưu hiệu suất thông qua lời khuyên và đề xuất thông minh.

Ngoài ra, Nginx Amplify có khả năng thông báo khi phát hiện sự cố trong cấu hình ứng dụng và đồng thời đóng vai trò như một lập kế hoạch về năng lực và hiệu suất cho ứng dụng web.

Kiến trúc của Nginx Amplify được xây dựng trên 3 thành phần chính:

 1. NGINX Amplify Backend– là trái tim của hệ thống, triển khai như một Dịch vụ Phần mềm. Đây là nơi tích hợp khung thu thập số liệu mở rộng, cơ sở dữ liệu, bộ máy phân tích và API cốt lõi.
 2. NGINX Amplify Agent – một ứng dụng Python cần được cài đặt và chạy trên hệ thống được giám sát. Tất cả giao tiếp giữa người đại diện và Backend được thực hiện an toàn qua SSL/TLS; đồng thời, mọi tương tác đều được khởi tạo bởi người đại diện.
 3. NGINX Amplify Web UI – một giao diện người dùng linh hoạt, tương thích với tất cả trình duyệt chính và chỉ có thể truy cập thông qua TLS/SSL.

Giao diện người dùng web không chỉ hiển thị đồ thị cho số liệu về Nginx và hệ điều hành, mà còn cho phép người dùng tạo bảng điều khiển theo ý muốn, sử dụng phân tích tĩnh để cải thiện cấu hình Nginx, và tích hợp hệ thống cảnh báo với thông báo tự động.

II. Cách thực hiện

Đăng ký tài khoản Amplify

 • Bạn đăng ký tài khoản Amplify ở đây
 • Sau khi đăng ký xác minh email
 • Rồi tiến hành đăng nhập để nhận thông tin cài đặt
CleanShot 2024 01 29 at 10.48.05@2x

Truy cập vào máy chủ cần monitor thông qua giao thức SSH

Đầu tiên bạn hãy SSH vào máy chủ để cài đặt ứng dụng.

curl -L -O https://github.com/nginxinc/nginx-amplify-agent/raw/master/packages/install.sh
##Hoặc
wget https://github.com/nginxinc/nginx-amplify-agent/raw/master/packages/install.sh
API_KEY='6f395442582ac92368fc86b0c002b99d' sh ./install.sh
CleanShot 2024 01 29 at 10.53.03@2x
Bạn chọn y để tiếp tục
CleanShot 2024 01 29 at 10.54.48@2x
Bạn chọn ý để tiếp tục cài đặt
CleanShot 2024 01 29 at 10.55.34@2x
Quá trình cài đặt đã thành công

Khởi động lại dịch vụ amplify-agent

Bạn hãy chạy các lệnh sau để khởi động dịch vụ và kiểm tra trạng thái hoạt động của dịch vụ.

service amplify-agent start
service amplify-agent status
CleanShot 2024 01 29 at 10.58.38@2x

Tiếp theo bạn thực hiện truy cập lại amplify để kiểm tra trang thái đã kết nối. Tại phần Systems nếu xuất hiện tên máy chủ như ảnh đính kèm, thì việc kết nối đã thành công.

CleanShot 2024 01 29 at 11.02.13@2x

Tạo file trong cấu hình nginx của aaPanel

Tiếp theo bạn tạo file cấu hình bằng các lệnh sau.

mkdir -p /etc/nginx/conf.d/
ln -s /www/server/nginx/conf/nginx.conf /etc/nginx/
vi /etc/nginx/conf.d/stub_status.conf
cat /etc/nginx/conf.d/stub_status.conf

Sau đó thêm cấu hình bên dưới vào file stub_status.conf đã tạo.

server {
  listen 127.0.0.1:80;
  server_name 127.0.0.1;
  location /nginx_status {
    stub_status on;
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
  }
}
CleanShot 2024 01 29 at 20.18.50

Tiếp theo thực hiện include file stub_status.conf vào file config nginx. Bạn mở file nginx.conf bằng lệnh sau.

vi /www/server/nginx/conf/nginx.conf

Sau đó thêm đoạn này vào file cấu hình như ảnh đính kèm.

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
CleanShot 2024 01 29 at 20.25.47

Tiếp theo thực hiện khởi động lại dịch vụ nginx với lệnh service nginx restart. Vậy bạn đã thêm file cầu hinh theo hướng dẫn của amplify thành công.

CleanShot 2024 01 29 at 20.28.44

Tạo file log theo yêu cầu của amplify

Bạn chạy lệnh sau để tạo thư mục lưu log.

mkdir /var/log/nginx/
CleanShot 2024 01 29 at 20.48.05

Sau đó bạn thêm đoạn code sau vào file cấu hình. Ở bước này thì bạn thêm trực tiếp ở giao diện cho đơn giản.


#Log--amplify--Log
log_format main_ext '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request"'
                '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
                '"$host" sn="$server_name" ' 'rt=$request_time '
                'ua="$upstream_addr" us="$upstream_status" '
                'ut="$upstream_response_time" ul="$upstream_response_length" '
                'cs=$upstream_cache_status';
access_log /var/log/nginx/amplify-access.log main_ext;
error_log /var/log/nginx/amplify-error.log warn;
#Log--amplify--Log
CleanShot 2024 01 29 at 20.45.31

Sau đó save lại và khởi động dịch vụ NGINX.

CleanShot 2024 01 29 at 21.32.51

Kiểm tra Dashboard Monitoring

Bây giờ bạn truy cập vào lại Amplify. Ở phần Dashboard đã thống kê được thông tin.

CleanShot 2024 01 30 at 08.24.37@2x
CleanShot 2024 01 30 at 08.23.16@2x
CleanShot 2024 01 30 at 08.24.06@2x

III. Tổng kết

Nginx Amplify là một công cụ mạnh mẽ giúp quản lý và tối ưu hiệu suất của máy chủ web Nginx. Với khả năng theo dõi và phân tích chi tiết, nó không chỉ giúp người dùng xác định và khắc phục vấn đề hiệu suất mà còn cung cấp lời khuyên thông minh để tối ưu hóa cấu hình Nginx.

Kiến trúc ba thành phần với Backend Nginx Amplify, NGINX Amplify AgentNGINX Amplify Web Ul Web đảm bảo tính bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng. Tích hợp các tính năng như đồ thị số liệu, bảng điều khiển tùy chỉnh và hệ thống cảnh báo tự động, Nginx Amplify không chỉ là một công cụ theo dõi mà còn là một đối tác đắc lực để duy trì ổn định và hiệu quả cho hạ tầng Nginx.

Với Nginx Amplify, việc quản lý và cải thiện hiệu suất của máy chủ web trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn, mang lại trải nghiệm người dùng với ứng dụng web mượt mà và đáng tin cậy. Đây không chỉ là một công cụ, mà là một giải pháp toàn diện để đảm bảo sự ổn định và hiệu suất cao cho môi trường Nginx của bạn.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign