Home Công cụ Hướng dẫn cài Bookstack lên CentOS 7

Hướng dẫn cài Bookstack lên CentOS 7

by Lê Quyền
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Lưu ý: CentOS 7 sẽ EOL (End Of Live) vào June 30, 2024. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại CentOS 7 vẫn đang rất khả dụng và bạn có thể sử dụng

Giới thiệu

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc lưu trữ và quản lý thông tin trở nên cực kỳ quan trọng. BookStack là một công cụ quản lý tài liệu mã nguồn mở mạnh mẽ, cho phép người dùng xây dựng và tổ chức các tài liệu theo cách dễ dàng và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cài đặt BookStack trên hệ điều hành CentOS.

image 9

Đặc Điểm Nổi Bật:

 1. Giao Diện Người Dùng Thân Thiện : BookStack có một giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, giúp người dùng tập trung vào việc tạo và tổ chức nội dung một cách dễ dàng.
 2. Tổ Chức Hiệu Quả : Hệ thống sử dụng khái niệm về “Kho” (Space) để tập hợp các chủ đề hoặc dự án. Bên trong mỗi Kho, người dùng có thể tạo ra các “Sách” (Books) để tổ chức thông tin và tài liệu.
 3. Quản Lý Người Dùng và Quyền Truy Cập : Hỗ trợ quản lý người dùng và quyền truy cập, giúp kiểm soát ai có thể xem, chỉnh sửa, hoặc thậm chí quản lý nội dung.
 4. Phiên Bản Hóa và Lịch Sử Sửa Đổi : Hệ thống tự động theo dõi lịch sử sửa đổi và cung cấp khả năng quay lại phiên bản trước đó của một trang.
 5. Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ : BookStack hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp mở rộng sự tiện lợi và sử dụng cho người dùng trên khắp thế giới.
 6. Tích Hợp Tìm Kiếm Hiệu Quả : Tích hợp tính năng tìm kiếm mạnh mẽ để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin trong hệ thống.
 7. Mã Nguồn Mở và Tích Hợp Linh Hoạt : Là một dự án mã nguồn mở, BookStack cho phép cộng đồng người phát triển đóng góp và tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của họ.

Các bước cài Bookstack lên CentOS 7

Bước 1 : Cài LEMP Stack

Đầu tiên mọi người cần cài LEMP lên máy chủ , mọi người có thể tham khảo hướng dẫn sau rồi cài theo nhé : Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack trên Centos 7

Bước 2 : Tạo database

Mọi người truy cập vào môi trường mysql với lệnh sau :

sudo mysql

Sau đó, chạy các lệnh sau trong MySQL để tạo cơ sở dữ liệu và người dùng mới. Và nhớ thay your_password thành mật khẩu bạn đặt

CREATE DATABASE bookstack;
CREATE USER 'bookstack'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON bookstack.* TO 'bookstack'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
CleanShot 2023 12 09 at

Bước 3 : Cài đặt Composer:

Trước khi cài đặt Laravel chúng ta sẽ cài đặt composer trước. Chúng ta dùng câu lệnh sau để cài đặt:

sudo yum install composer -y

Bước 4 : Cài đặt Git

Tiếp theo chúng ta sẽ đi cài đặt git, 1 công cụ không thể thiếu của developer:

sudo yum install git -y

Bước 5 : Cài Bookstack

Bây giờ chúng ta đã cài đặt và cấu hình môi trường cho BookStack, chúng ta có thể tiến hành cài đặt BookStack. Đầu tiên, chúng ta cần tải xuống mã nguồn của BookStack từ kho lưu trữ GitHub:

cd /var/www/html
sudo git clone https://github.com/BookStackApp/BookStack.git --branch release --single-branch bookstack
CleanShot 2023 12 09 at

Tiếp theo, cài đặt các gói phụ thuộc của BookStack bằng lệnh Composer:

cd bookstack
sudo composer install
CleanShot 2023 12 09 at 14.58.07

Cuối cùng, chỉnh sửa tệp .env để cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu. Chạy lệnh sau để tạo tệp .env:

sudo cp .env.example .env
sudo nano .env
CleanShot 2023 12 09 at 14.59.11

Sau khi chỉnh sửa xong, lưu lại và chạy các lệnh sau để hoàn thiện quá trình cài đặt:

php artisan key:generate
CleanShot 2023 12 09 at 15.00.03

Chạy lệnh sau để kết nối với database trong file .env đã config :

php artisan migrate --force
CleanShot 2023 12 09 at 15.02.28 1

Bước 6 : Cấu hình virtual host

Dùng lệnh sau để mở file conf :

vi /etc/nginx/conf.d/default.conf

Đoạn cấu hình như sau, chú ý để doucument root là thư mục public của bookstack là được nhé.

server {
  listen 80;
  server_name bookstack.quyenlt.com;
  root /var/www/html/bookstack/public;

  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php_fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }

  error_log /var/log/nginx/bookstack_error.log;
  access_log /var/log/nginx/bookstack_access.log;
}
CleanShot 2023 12 09 at 16.35.38

Lưu lại và thoát khỏi vi

Bước 7 : Restart lại nginx

systemctl restart nginx

Tiếp theo chúng ta cần thay đổi quyền sở hữu thư mục project bookstack về user nginx

sudo chown -R nginx:nginx storage public/uploads
sudo chmod -R 755 storage public/uploads
CleanShot 2023 12 09 at 15.13.57

Bước 8 : Kiểm tra

Nào chúng ta cùng mở trình duyệt lên và gõ http://IP hoặc http://domain.com và tận hưởng thành quả nhé các bạn. Chúng ta chỉ cần truy cập bằng tài khoản mặc định là được rồi nhé

 • user: admin@admin.com
 • pass: password
CleanShot 2023 12 09 at

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn cài đặt BookStack trên hệ điều hành Centos. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn có thể truy cập vào BookStack thông qua trình duyệt web và bắt đầu xây dựng và quản lý các tài liệu của mình một cách dễ dàng. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về quy trình cài đặt BookStack và sẽ mang lại lợi ích cho công việc của bạn.

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign