Home AZDIGI GuideCloud Server How to reset the SSH password of the Turbo Cloud Server service

How to reset the SSH password of the Turbo Cloud Server service

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Hi guys, In some cases, you forget SSH information or lose information before saving it, today’s article AZDIGI shows you to perform reset the SSH password of Turbo Cloud Server service through the administration interface.

Screenshot 2020 11 25 at 22.11.02

Step 1: Login to admin.

First you need to log in to the AZDIGI service admin page at https://my.azdigi.com/clientarea.php

Turbo Cloud Server

Next, click Services => My Services to enter the list of services.

Screenshot 2020 11 25 at 21.46.59@2x

Then you click on Turbo Cloud Server – Turbo CS Service to enter the service management interface.

Note: Do not click on hostname, if you click on hostname, it will open a browser to access hostname.

Screenshot 2020 11 25 at 21.48.19@2x

Step 2: Change the password

You click Change Password in the Actions section to change the new password.

Screenshot 2020 11 25 at 21.50.54@2x

Please enter a new password or select Generate Password to generate random => click Save Changes to apply the changes. If the screen displays the message Password Changed Successfully! is completed.

Note: Do not set a password like 12345678 or simple characters because it is easy to be exposed. .

Screenshot 2020 11 25 at

Thus, the steps to perform Reset Password has been completed. Now you can SSH into the server with the new password.

If you have questions or need technical support. Please contact the Technical Department using the information below.

Technical Department contact information

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign