Home AZDIGI GuideEmail Server Instructions for adding a domain name to Zimbra on Email Server

Instructions for adding a domain name to Zimbra on Email Server

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

You access the following information to access the mail administration

  • https://mail.tenmiencuarban:7071/
  • https://you-ip-server:7071/

Step 2: Create a new domain name

At the admin interface, you choose to create a domain name (Create Domain).

1. General Information Tab

At this tab, enter the domain name you want to add and select Next

CleanShot 2022 12 06 at 10.42.28

2. CAL Mode Setting Tab

At this tab, you just need to select the mail server in the Mail server section and select Next

CleanShot 2022 12 06 at 10.44.25

3. SSO . Tab

Select Next to leave the default.

CleanShot 2022 12 06 at 10.44.54

4. Authentication Modes Tab

Select Next to leave the default.

CleanShot 2022 12 06 at 10.46.07

5. Virtual Servers Tab

Update Virtual Host (when the login email account does not need to enter enough @YourDomain) and select Next

CleanShot 2022 12 06 at 10.46.53

6. Advanced Tab

Select Next to leave the default.

CleanShot 2022 12 06 at 10.47.27

7. Features Tab

Select Next to leave the default.

CleanShot 2022 12 06 at 10.47.54

Finally click Finish to complete.

CleanShot 2022 12 06 at 10.48.21

Back on the Domains page you will see the domain name has been added.

CleanShot 2022 12 06 at 12.02.25

If you have questions or need technical support. Please contact the Technical Department using the information below.

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign