Home AZDIGI Guide How to change the payment cycle of the service

How to change the payment cycle of the service

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

In case you need to change the service’s invoice cycle, for example, from monthly to annual payment, you can do it right on the dashboard instead of contacting the Sales Department. This feature can be applied to all Hosting and VPS services at AZDIGI.

To change the payment cycle, go to the service management section at https://my.azdigi.com/clientarea.php?action=services and select the service to change.

Then you click Change the service period as shown below and select the period to change.

05aafd27 c52e 4ccf 9678 a8dc52 3zddnh

After changing the service period, you click Renew service, so the system generates an invoice for renewal.

751bbc61 4859 4f3e bd89 c38862 51aabw

The system will generate an invoice for you and you can check your email for invoice information and payment instructions. As soon as payment is completed, your service will be automatically updated to the new expiration date according to the new billing cycle.

If you have any difficulty in changing the payment cycle of the service, please contact us via email at sale@azdigi.com for the best support.

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign