Home AZDIGI Guide How to reset the AZDIGI customer account password

How to reset the AZDIGI customer account password

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

All products and services you purchase at AZDIGI are managed at my.azdigi.com. However, in case you forget your login information to manage the service, the following small instructions will help you reset the service login information.

Condition

  • You must remember your original registered account email
  • Email must be able to send and receive mail

You access https://my.azdigi.com/clientarea.php and click Forgot Password

reset pass azdigi 1

You enter your registered email account

reset pass azdigi 2

AZDIGI system will send an email with a link to the email you just entered.

reset pass azdigi 3

Click on the link in the email to go to the page to change your account password.

reset pass azdigi 44

You enter a new password. Password is your security key, so set a high-complexity password to be more secure.

For example, XBa7P4O0upG2

reset pass azdigi 5

Wishing you success!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign