Home WebServer PanelCyberPanel How to add a website on CyberPanel

How to add a website on CyberPanel

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

After creating a Package and User for Cyberpanel, in this article, AZDIGI will guide you through adding a website for that user.

Add website to CyberPanel

To create a website on CyberPanel, do the following:

Access and log in to CyberPanel, in the menu on the left, select Websites > Create a website and fill in the information as shown below:

  • Select Package: Select the Package created
  • Select Owner: Select the created user account
  • Domain name: Website name to create
  • Email: Your email
  • Select PHP: Choose PHP version for your website
  • SSL: If you check the SSL section, the CyberPanel will automatically register Let’s Encrypt SSL. (You will get an SSL generation error if the domain name is not pointing to the server)
  • DKIM support: If you check this section, CyberPanel will automatically create a DKIM for the domain email.
  • open_basedir protection: Website protection feature
  • Create Mail Domain: CyberPanel will create more email domains
website

After filling in all the information, select Create Website to create a website.

As shown below, you have successfully created.

website1

Now you can go to the browser and try to access the domain you just created to check. If the default interface of CyberPanel is shown below, you have successfully created it.

website2
To view the websites you have created or want to edit your website, go to Websites -> List Websites => Manage

website3
website4

So you have successfully created a website. In the next article, AZDIGI will guide you on creating and installing a complete website with WordPress. You can follow AZDIGI’s Blog to update other useful articles!

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign