Home Hướng dẫn dịch vụEmail Server Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

by Trần Đạt
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Việc trỏ bản ghi DNS đúng cách là một phần quan trọng trong quá trình triển khai và sử dụng iRedMail một cách hiệu quả. Bản ghi DNS đóng vai trò quan trọng trong việc xác định địa chỉ và định tuyến email, đồng thời đảm bảo rằng thông tin gửi và nhận qua hệ thống email của bạn diễn ra một cách chính xác và an toàn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào việc cấu hình bản ghi DNS một cách chi tiết để phù hợp với việc sử dụng iRedMail. Để sử dụng bạn cần thiết lập đầy đủ các bản ghi sau để hoạt động.

 • A
 • MX
 • SPF
 • DKIM
 • PTR

I. Đăng nhập vào tài khoản quản lý DNS.

Đầu tiên, bạn truy cập vào bảng điều khiển quản lý DNS của nhà cung cấp dịch vụ tên miền của bạn. Tìm và chọn phần quản lý bản ghi DNS để thực hiện chỉnh sửa.

Nếu bạn đăng kí tên miền ở AZDIGI thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

II. Cấu hình các bản ghi DNS.

1. Bản ghi A.

Bản ghi A sẽ có cấu hình như sau:

 • Tên: mail
 • Loại bản ghi: A
 • Giá trị: IP của server
Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

2. Bản ghi MX.

Bản ghi MX sẽ có cấu hình như sau:

 • Tên: @ hoặc tên miền
 • Loại bản ghi: MX
 • Giá trị: mail.tênmiền
 • Ưu tiên(Priority): 10
Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

3. Bản ghi SPF.

Với bản ghi SPF là bản ghi DNS loại TXT với cấu hình như sau:

 • Tên: @ hoặc tên miền
 • Loại bản ghi: TXT
 • Giá trị: v=spf1 mx ip4:<IP Server> ~all
Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

4. Bản ghi DKIM.

Bản ghi DKIM sẽ có cấu hình như sau:

 • Tên: Chuổi *_domainkey
 • Loại: TXT
 • Giá trị: Chuổi DKIM

Và để lấy chuổi DKIM, bạn cần đăng nhập SSH vào server rồi sử dụng lệnh sau:

AZDIGI Tutorial
amavisd-new showkeys
  

Chú thích:

amavisd-new: Là một trong những lệnh quan trọng trong hệ thống iRedMail để quản lý việc xử lý email và bảo mật. amavisd-new là một phần mềm giúp quét và kiểm tra các email để phòng ngừa spam, virus và các mối đe dọa khác. Thông qua amavisd-new, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác như tạo và quản lý các cặp khóa DKIM, quét virus, cấu hình các luật xử lý email, và nhiều chức năng khác liên quan đến bảo mật và xử lý email.
Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

Sau đó phần chuổi DKIM sẽ hiển thị, và bạn sao chép kết quả của lệnh ở trên vào một dòng, loại bỏ tất cả dấu ngoặc kép, nhưng giữ lại dấu chấm phẩy. Chúng ta chỉ cần chuỗi bên trong khối ngoặc đơn (), đó chính là giá trị của bản ghi DNS DKIM.

v=DKIM1; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAlE5bupQKoE5L638o3XWSda9cmTfkRdXAiZrQ/jPvzO5pbdvDUJYKPq3Oip1w2VjCGif70AOBzQpRWKmFHjKHAsPVHAtR7Uuyrq7P0COjCOXGzZkzUxZeKAm2nedKExqrFml97S1WWr1AyJGJxByQGva1vhHLy1aNqBnL6pZ6752Ec9oMYwtygFIeNVAxdj42iOVF5Cv5YoNsbvLK/Sch8Z9gcfmzoMiGAj8Of/0iX2JdXwcNXKTYFB+JAeTt1arZBgBRSqmMOoNPJunV5JsSSb5+LNRkRYFzBt3QzmpveVN1SqETCtDg4WZHwAvq0SHwJM1wUi1nyxEvHwCKmOoaFQIDAQAB
Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

Và để kiểm tra bản ghi DKIM đã có trỏ thành công hay chưa, bạn sử dụng lệnh amavisd-new như sau:

AZDIGI Tutorial
amavisd-new testkeys
  

Nếu thông tin kết quả trả về là pass, thì bạn đã trỏ thành công.

Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

Còn nếu thông tin kết quả trả về là invalid (public key: not available), thì bản ghi DKIM chưa trỏ thành công, bạn chờ khoảng 30 đến 60 phút và chạy lại lệnh để kiểm tra, hoặc bạn kiểm tra lại tên và giá trị của bản ghi.

Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

5. Bản ghi PTR.

Bản ghi PTR hay gọi là bản ghi ngược. Với bản ghi này bạn không cấu hình ở DNS tên miền mà nhà cung cấp server sẽ cấu hình trên hệ thống. Do đó bạn cần liên hệ nhà cung cấp server và yêu cầu hỗ trợ cấu hình.

PTR sẽ có cấu hình như sau:

 • Tên: IP Server
 • Loại: PTR
 • Giá trị: hostname-server-mail

III. Kiểm tra gửi nhận mail.

Để kiểm tra mail của bạn đã có thể sử dụng gửi và nhận được hay chưa, bạn kiểm tra bằng cách như sau:

Đầu tiên bạn truy cập vào link sau:

Sau đó bạn sao chép địa chỉ mail hiển thị.

Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng iRedMail

Tiếp đến đăng nhập vào webmail của iRedmail và soạn mail gửi về địa chỉ mail trên. Sau khi gửi xong, bạn quay lại link kiểm tra mail và bấm vào Then check your score.

9 1

Như vậy việc cấu hình các bản ghi DNS đúng cách không chỉ tạo ra cơ sở hạ tầng vững chắc cho gửi và nhận email mà còn giúp tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy trong quá trình trao đổi thư điện tử.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign