Home Kiến thức VPS Cài đặt Laravel với Nginx trên Centos 7 (LEMP)

Cài đặt Laravel với Nginx trên Centos 7 (LEMP)

by Lê Quyền
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Giới thiệu

Laravel là một framework phát triển ứng dụng web mạnh mẽ và phổ biến, trong khi Nginx là một máy chủ web mã nguồn mở với hiệu năng cao. Trên Centos 7, một hệ điều hành Linux phổ biến, chúng ta có thể kết hợp Laravel và Nginx để triển khai các ứng dụng web tốt nhất có thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt và cấu hình Laravel với Nginx trên Centos 7 (LEMP).

Các bước cài đặt Laravel với Nginx trên Centos 7

Bước 1 : Cài đặt LEMP Stack

Đầu tiên mọi người cần cài LEMP lên máy chủ , mọi người có thể tham khảo hướng dẫn sau rồi cài theo nhé :

Bước 2 : Cài đặt phần mở rộng PHP

Sau khi cài đặt LEMP Stack ở Bước 1, chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt và cấu hình Laravel trên Centos 7. Đầu tiên, hãy cài đặt PHP và các phần mở rộng cần thiết (nếu đang thiếu) bằng cách chạy các lệnh sau:

Trong hướng dẫn này tôi sử dụng thêm sudo vì đặc thù một số dịch vụ VPS sử dụng sudo

sudo yum install php php-fpm php-mbstring php-xml php-zip
sudo systemctl restart php-fpm
CleanShot 2023 12 05 at 03.33.47

Bước 3 : Cài đặt Composer:

Trước khi cài đặt Laravel chúng ta sẽ cài đặt composer trước. Chúng ta dùng câu lệnh sau để cài đặt:

sudo yum install composer -y

Bước 4 : Cài đặt Git

Tiếp theo chúng ta sẽ đi cài đặt git, 1 công cụ không thể thiếu của developer:

sudo yum install git -y

Bước 5 : Tải và cấu hình Laravel

Nếu bạn cài Laravel bản 8.x trở lên thì yêu cầu PHP 8.1 trở lên nhé , câu lệnh cài như sau :

sudo git clone -b 8.x https://github.com/laravel/laravel.git
CleanShot 2023 12 05 at 16.35.59@2x

Sau khi đã tải laravel chúng ta sẽ vào trong thư mục laravel và tải các Dependency cần có của laravel:

cd laravel
composer.phar install
CleanShot 2023 12 05 at 16.37.25@2x

Chờ ít phút để quá trình cài đặt diễn ra

CleanShot 2023 12 05 at 17.56.14@2x

copy file .env.example thành .env:

sudo cp .env.example .env

Tạo key cho ứng dụng:

sudo php artisan key:generate
CleanShot 2023 12 05 at 19.10.49@2x

Bước 6 : Cấu hình virtual host

Tôi sẽ sử dụng lệnh vi để tạo một file cấu hình mới.

vi /etc/nginx/conf.d/default.conf

Đoạn cấu hình như sau, bạn hãy copy dán vào và chú ý để doucument root là thư mục public của laravel là được nhé. Lưu lại và thoát khỏi vi

server {
  listen 80;
  server_name laravel.quyenlt.com;

  root  /var/www/html/laravel/public;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
  error_page 404 /404.html;
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;

  location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php_fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

Bước 7 : Restart lại nginx

Tiếp theo bạn hãy kiểm tra cấu hình nginx có đang gặp lỗi không bằng lệnh nginx -t. Nếu không có lỗi bạn hãy khởi động lại NGINX để áp dụng các cấu hình mới.

systemctl restart nginx

Tiếp theo chúng ta cần thay đổi quyền sở hữu thư mục project Laravel về user nginx

chown -R nginx:nginx /var/www/html/laravel

và thay đổi permission thư mục storage thành 755

sudo chmod 755 /var/www/html/laravel/storage

Bước 8 : Kiểm tra kết quả cài đặt

Nào chúng ta cùng mở trình duyệt lên và gõ http://IP hoặc http://domain.com và tận hưởng thành quả nhé các bạn.

CleanShot 2023 12 05 at 19.55.35@2x

Kết luận

Trên Centos 7, chúng ta có thể cài đặt và cấu hình Laravel với Nginx để triển khai các ứng dụng web mạnh mẽ. Trên blog post này, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt Nginx và Laravel trên Centos 7, cũng như cách cấu hình Nginx để phục vụ ứng dụng Laravel. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn triển khai ứng dụng Laravel của mình thành công trên Centos 7.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

 • Hotline 247: 028 888 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com.
Đánh giá

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign