Home Kiến thức VPS Hướng dẫn cài Moodle trên CentOS 7

Hướng dẫn cài Moodle trên CentOS 7

by Lê Quyền
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

Giới thiệu

Moodle là một hệ thống quản lý học tập trực tuyến mã nguồn mở phổ biến, giúp tổ chức và quản lý nội dung giảng dạy trực tuyến. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt Moodle trên hệ điều hành Centos 7.

Lưu ý: CentOS 7 sẽ EOL (End Of Live) vào June 30, 2024. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại CentOS 7 vẫn đang rất khả dụng và bạn có thể sử dụng

Các bước cài đặt

Bước 1 : Cài đặt LEMP stack

Đầu tiên mọi người cần cài LEMP lên máy chủ , mọi người có thể tham khảo hướng dẫn sau rồi cài theo nhé : Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack trên Centos 7

Bước 2 : Tạo database

Mọi người truy cập vào môi trường mysql với lệnh sau :

sudo mysql

Sau đó, chạy các lệnh sau trong MySQL để tạo cơ sở dữ liệu và người dùng mới. Lưu ý bạn hãy thay your_password thành mật khẩu mà bạn muốn đặt.

CREATE DATABASE moodle;
CREATE USER 'moodle'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO 'moodle'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
CleanShot 2023 12 11 at 01.15.59

Bước 3 : Tải Moodle

Cài Moodle từ trang chủ , giải nén và phân quyền theo lệnh sau :

cd /var/www/html
sudo wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable403/moodle-latest-403.tgz
sudo tar -zxvf moodle-latest-403.tgz
sudo mv moodle/* .
sudo mv moodle/.* .
sudo chown -R nginx:nginx * .*
mkdir /var/www/moodledata
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/moodledata

Bước 4 : Cấu hình virtual host

Dùng lệnh sau để mở file conf :

vi /etc/nginx/conf.d/default.conf

Đoạn cấu hình như sau :

server {
  listen 80;
  server_name moodle.quyenlt.com;

  root  /var/www/html/;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
  error_page 404 /404.html;
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;

  location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php_fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
 location ~ /\.ht {
    deny all;
  }

  error_log /var/log/nginx/moodle_error.log;
  access_log /var/log/nginx/moodle_access.log;
}
CleanShot 2023 12 11 at 01.45.12

Lưa và thoát ra khởi động lại nginx để nhận cấu hình nhé.

Bước 5 : Cài đặt Moodle

Mở trình duyệt và truy cập vào domain , tại đây sẽ là giao diện cài đặt của Moodle:

Đầu tiên là chọn ngôn ngữ, có cả Việt Nam nhưng ở đây mình vẫn chọn tiếng Anh nhé : chọn Next

CleanShot 2023 12 11 at 01.46.57

Tới đây để mặc định Next tiếp nhé

CleanShot 2023 12 11 at 01.49.47

Ở đây chọn mysql mà bạn đã cài, mình thì Mariadb sau đó chọn Next để tiếp tục

CleanShot 2023 12 11 at 01.50.58

Tới đây điền thông tin database đã tạo ở Bước 2 và bấm Next

CleanShot 2023 12 11 at 01.52.55

Tới đây thiết lập hoàn tất, và bạn cần tạo 1 file config.php với nội dung như moodle yêu cầu ở mã nguồn là được nhé

CleanShot 2023 12 11 at 01.56.15

Quay lại VPS chạy lệnh và thêm đoạn cấu hình trên :

vi config.php
CleanShot 2023 12 11 at 01.56.33

Tiếp theo quay lại trang Moodle bấm Next là được nhé.

CleanShot 2023 12 11 at 01.58.27

Tới đây bấm continue để kiểm tra phần mở rộng của PHP đã đủ chưa :

CleanShot 2023 12 11 at 02.08.53

Nếu gặp lỗi phiên bản mysql chưa tương thích, mọi người có thể nâng cấp phiên bản Mariadb theo hướng dẫn sau : Nâng cấp phiên bản MariaDB CentOS Web Panel (CWP)

CleanShot 2023 12 11 at 02.12.57

Tới đây thì mọi thứ đã ok rồi , bấm continue và chờ moodle tự cài đặt nhé :

CleanShot 2023 12 11 at 02.14.10

Tơi đây là mọi người đã thành công cài Moodle rồi, bây giờ chỉ cần tạo password cho tài khoản admin, và bắt đầu thiết lập cho Moodle của mình, chúc mọi người thành công .

image 10

Tổng kết

Trên đây là hướng dẫn cài đặt Moodle trên Centos. Bạn có thể tùy chỉnh và quản lý Moodle dễ dàng thông qua trang quản trị. Hãy bắt đầu xây dựng một trang web học tập trực tuyến chất lượng với Moodle ngay hôm nay!

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign