Hotline: 028 730 24768 (24/7)

Recommended Services
Supported Scripts

Bản Quyền DirectAdmin

Mua bản quyền DirectAdmin chính hãng tại AZDIGI, là đối tác trực tiếp chính thức phân phối. Hỗ trợ cài đặt miễn phí.

Bản Quyền Directadmin

Bảng Giá Bản Quyền cPanel

DirectAdmin Personal

From only

đ 660.000/năm

đ 29/year

 • User: 1
 • Domain: 10
 • Thanh toán tối thiểu 1 năm
Đăng kýSubscription

DirectAdmin Lite

From only

đ 440.000/tháng

đ 29/year

 • User: 10
 • Domain: 50
 • Bao gồm DirectAdmin Pro Pack
Đăng kýSubscription

DirectAdmin Standard

From only

đ 850.000/tháng

đ 29/year

 • User: Không giới hạn
 • Domain: Không giới hạn
 • Bao gồm DirectAdmin Pro Pack
Đăng kýSubscription
 • User nghĩa là số lượng tài khoản host tối đa được tạo trên máy chủ
 • Domain là số lượng tên miền tối đa được phép sử dụng trên máy chủ.