LIÊN HỆ AZDIGI

Liên hệ 9
Địa chỉ

768 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam

Liên hệ 10
Điện thoại

028 730 24768 (1.000 đ/phút)

Liên hệ 11
Email

hello@azdigi.com

Liên hệ 12
Thời gian làm việc

Từ 08:00 giờ đến 17:30 giờ, 7 ngày mỗi tuần (thứ 7 chiều nghỉ).
Bộ phận kỹ thuật làm việc 24/7