Hotline: 028 888 24768 (24/7)

Recommended Services
Supported Scripts

Bản Quyền DirectAdmin

Mua bản quyền DirectAdmin chính hãng tại AZDIGI, là đối tác trực tiếp chính thức phân phối. Hỗ trợ cài đặt miễn phí.

Bản Quyền Directadmin

Bảng Giá Bản Quyền DirectAdmin

DirectAdmin Personal Plus

Chỉ từ

đ 120.000/tháng

đ 29/year

 • User: 2
 • Domain: 20
 • Bao gồm DirectAdmin Pro Pack
Đăng ký Subscription

DirectAdmin Lite

Chỉ từ

đ 440.000/tháng

đ 29/year

 • User: 10
 • Domain: 50
 • Bao gồm DirectAdmin Pro Pack
Đăng ký Subscription

DirectAdmin Standard

Chỉ từ

đ 850.000/tháng

đ 29/year

 • User: Không giới hạn
 • Domain: Không giới hạn
 • Bao gồm DirectAdmin Pro Pack
Đăng ký Subscription
 • User nghĩa là số lượng tài khoản host tối đa được tạo trên máy chủ
 • Domain là số lượng tên miền tối đa được phép sử dụng trên máy chủ.