Home Cloudron [Cloudron – Phần 2] How to adding a domain to the server

[Cloudron – Phần 2] How to adding a domain to the server

by Thạch Phạm
Published: Last Updated on
A+A-
Reset

After completing the Cloudron installation, we can install any supported application. However, before we proceed with the instructions for installing applications and transferring data, AZDIGI will guide you on adding a domain to Cloudron first if you plan to use multiple domains on the server. Alternatively, if you want to use a domain declared during the setup, you can skip this step.

Adding a Domain to Cloudron

Click on the username in the upper-right corner and select Domain & Certs.

screenshot 2023 12 18 12.50.01@2x

Click the “Add Domain” button.

screenshot 2023 12 18 12.50.53@2x

Enter the domain you want to add, choose Manual as the DNS Provider, and click Save. Note: you should point the domain to the server before performing this action to enable the automatic installation of a free SSL certificate from Let’s Encrypt.

screenshot 2023 12 18 12.51.33@2x

Once added, you can start using this domain on Cloudron by installing applications and configuring the domain for those applications.

In the next part (Part 3), AZDIGI will continue guiding you on how to install a WordPress website on Cloudron and how to transfer an existing WordPress website from another server.

5/5 - (1 vote)

Tham gia nhóm hỗ trợ Server - Hosting

Tham gia nhóm Hỗ trợ Server - Hosting & WordPress để cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề về WordPress, tối ưu máy chủ/server.

Tham gia ngay

Bài viết cùng chuyên mục

AZDIGI – Không chỉ là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Web Hosting và Máy chủ, chúng tôi mong muốn mang lại những kiến thức bổ ích nhất và luôn cập nhật thường xuyên cho cộng đồng người đam mê thiết kế website, công nghệ,…

Vui lòng không sao chép nội dung nếu chưa xin phép. Designed and Developed by PenciDesign